"Ścieżka testera" wycofana z księgarni

"Ścieżka testera" wycofana z księgarni
Książka z przykładowymi pytaniami z ISTQB® po interwencji SJSI nie jest już dostępna. Autor wraz z wydawcą szuka możliwości, aby wróciła na półki.

sciezka-testera-komunikat.jpg

Pewnym zaskoczeniem w ostatnich dniach był brak dostępności książki "Ścieżka testera. Certyfikat ISTQB w pytaniach i odpowiedziach" autorstwa Rafała Podrazy. Jest to publikacja dostępna od tego roku (2023). Pomagała ona w zdobyciu certyfikatu ISTQB® na poziomie podstawowym. Miała na celu przedstawić zagadnienia, które można spotkać na wspomnianym egzaminie. Zawierała 400 przykładowych pytań i odpowiedzi związanych z metodami testowania czy procesami przeglądu. Pytania dobrano tak, aby były jak najbardziej zbliżone do egzaminacyjnych; każdemu z nich towarzyszyły cztery odpowiedzi, z których tylko jedna była poprawna. W drugiej części publikacji natomiast znalazły się odpowiedzi na wszystkie pytania, podane wraz z uzasadnieniami.

sciezka-testera.jpg

Już jej pojawienie się na rynku było pewnym zaskoczeniem. ISTQB® jest przeczulone na punkcie swojej zarejestrowanej nazwy, więc wymaga, aby każde jej pojawienie oznaczone było znaczkiem "®".  Było więc pewne, że zarówno tytuł książki, jak i cała okładka nie przeszłaby akceptacji tej międzynarodowej organizacji. Zadziałało Polish Testing Board, czyli Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych i upomniało się o bezumowne użycie zastrzeżonego znaku towarowego, zmuszając wydawcę do wycofania książki z rynku. 

Jak mówi autor Rafał Podraza: Trwają rozmowy pomiędzy Helionem a SJSI. Jeśli SJSI wyrazi finalnie zgodę na używanie ich frazy, to zostanie przywrócona książka w pierwotnej postaci, a jeśli nie, to zostanie wydana pod innym tytułem. Są również dobre strony tej sytuacji, gdyż w międzyczasie pojawiła się nowa wersja sylabusa (4.0), co Rafał chce wykorzystać: Książkę zacząłem "na brudno" aktualizować. Jak skończę, to podeślę do redakcji Heliona. Z każdym nowym wydaniem sylabusa planuję aktualizować książkę.

Aktualnie książka dostępna jest już jedynie "z drugiej ręki".
 

To powinno Cię zainteresować