Seminarium: "Internet wszystkiego - Internet of Everything"

Seminarium: "Internet wszystkiego - Internet of Everything"
20 maja 2014 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach, odbędzie się seminarium nt.: "Internet wszystkiego - Internet of Everything". Seminarium będzie poświęcone analizie roli, jaką internet odgrywa dziś w życiu społecznym i ekonomicznym oraz wynikającym z tej analizy perspektywom rozwojowym światowej sieci informacyjnej. http://www.pti.katowice.pl/seminarium2014/
3080

To powinno Cię zainteresować