Systemy informatyzacji ochrony zdrowia. Katastrofa informatyczna

Systemy informatyzacji ochrony zdrowia. Katastrofa informatyczna
Jakość systemów informatycznych wspierajacych usługi medyczne jest tragiczna. Wiele systemów, niemożność integracji, niedziałające rozwiązania i... brak winnych.
4546

To powinno Cię zainteresować