#matematyka

Kumulowanie się defektów jest możliwe - analiza i potwierdzenie tezy

O kumulowaniu się błędów z innej strony, tym razem w ujęciu matematycznym.

Matematyk testerem oprogramowania?

Wiele osób, które są związane zawodowo z testowaniem lub zapewnieniem jakości oprogramowania nie posiada wykształcenia informatycznego. To wcale nie oznacza, że osoby te nie posiadają wiedzy lub są niekompetentne do wykonywania tego zawodu. Jest wręcz przeciwnie.

Brzegi w testowaniu oprogramowania

Analiza wartości brzegowych oraz samo pojęcie brzegu to elementy testowania, z którymi na ogół spotyka się każdy tester podczas swojej pracy zawodowej. O własnościach brzegów zbiorów w kontekście testowania pisze Marek Żukowicz.

Korzyści wynikające z zastosowania twierdzenia Banacha o punkcie stałym w procesie generowania danych testowych

Zapraszamy do lektury artykułu dot. strategii generowania danych testowych wykorzystującej twierdzenie genialnego polskiego matematyka Stefana Banacha o punkcie stałym oraz zestawienia ich z innymi technikami generowania danych testowych.

Zastosowanie logiki matematycznej w procesie weryfikacji wymagań oprogramowania

Testerzy oprogramowania lub osoby odpowiedzialne za zapewnienie jakości oprogramowania, oprócz wykonywania testów, mogą zostać zaangażowani do sprawdzania poprawności zdefiniowanych wymagań.

Uczenie sztucznych sieci neuronowych a testowanie

Uczenie sieci neuronowej to proces zbliżony do testowania, a testy wykonywane są dynamicznie. Oczywiście jeśli sieć neuronową potraktujemy jak oprogramowanie.

O pewnych problemach analizy wartości brzegowych

Klasa równoważności w testowaniu jest to zbiór danych o podobnym sposobie przetwarzania w oprogramowaniu dla konkretnej funkcjonalności, używanych do przeprowadzenia testu. Wykonanie testu z użyciem kilku elementów zbioru (ISTQB proponuje jedną wartość na klasę), powoduje uznanie całej klasy za poprawną i zwalnia osobę testującą od testowania wszystkich elementów w np. 100-elementowym zbiorze.

Zastosowanie teorii grafów Hamiltona w projektowaniu oraz testowaniu aplikacji [aktualizacja]

Jest wiele teorii oraz artykułów na temat testowania. Ludzie starają się szukać jak najlepszych sposobów zaprojektowania systemów komputerowych pod kątem ich późniejszych testów użyteczności oraz testów funkcjonalnych. Artykuł przedstawia nieco matematyczne podejście dotyczące testowania z wykorzystaniem teorii grafów oraz cykli Hamiltona.