#słownik

Poznaj ISTQB Foundation Level

735
ISTQB opublikowało niespełna 3 minutowy film, wyjaśniający czym jest certyfikat poziomu podstawowego.

Nowości w IREB

497
Tłumaczenie słownika terminów inżynierii wymagań na język polski i nowy sylabus dla Poziomu Podstawowego. Kiedy zmiany?

Czy dzięki certyfikacji ISTQB uspójnia się słownictwo?

3144
Dzięki ISTQB mamy słownik, który pomaga testerom z różnych firm w mówieniu tym samym językiem - ten popularny argument weryfikuje Radek Smilgin.