Tester - osoba wykonująca testy

Tester - osoba wykonująca testy
Cały tytuł jest jednocześnie definicją testera oprogramowania w polskim tłumaczeniu słownika pojęć testerskich ISTQB®. Co tu się wydarzyło?

Wg nowej definicji, każdy, kto – w rozumieniu sylabusa - wykona test, jest testerem. Jest to znacząca deprecjacja zawodu i to dodatkowo z najmniej oczekiwanego kierunku.

Jeszcze do niedawna definicja była zupełnie inna:

wykwalifikowany profesjonalista, zaangażowany w testowanie modułu lub systemu

Szczególnie część wykwalifikowany profesjonalista, która w nowej definicji została zastąpiona osobą, robiła wrażenie. Motywację do zmiany definicji łatwo zrozumieć. Wycinała ona dużą część odpowiedzialności testerskich i naszego zakresu obowiązków. Jednak kierunek, który obrano, znacząco zawężając to pojęcie, trudny jest do wyjaśnienia. 

Przeanalizujmy definicję procesu testowego:

zbiór powiązanych ze sobą czynności obejmujący: planowanie testów, monitorowanie i nadzór nad testami, analizę testów, projektowanie testów, implementację testów, wykonywanie oraz ukończenie testów

W tym kontekście nowa definicja redukuje testera oprogramowania jedynie do części odpowiedzialności w procesie wykonania testów. A co z planowaniem czy projektowaniem testów?

Małym wyjaśnieniem może być za to angielskojęzyczny oryginał, który mówi:

a person, who performs testing

gdzie perform to zupełnie inne pojęcie niż execute, które w Polsce tłumaczone jest jako wykonanie.

Wybierając jedno z poniższych tłumaczeń perform, uzyskalibyśmy zupełnie inną definicję:

  • zrealizować
  • przeprowadzić
  • spełnić
  • wcielić coś w czyn/w życie
  • doprowadzić coś do skutku
  • zrobić
  • wyprodukować
  • stworzyć.

W naszej opinii wybór tłumaczenia przeprowadzić byłby optymalny i dałby nam definicję testera jako osoby przeprowadzającej testy. Nie tłumaczy to jednak pozbycia się elementu wykwalifikowany profesjonalista.

Źródła:
https://testerzy.pl/slownik/tester
https://glossary.istqb.org/pl_PL/term/tester-14

To powinno Cię zainteresować