Testerzy z pokolenia X, Y, Z

Testerzy z pokolenia X, Y, Z
Rozwijająca się w szybkim tempie technologia zmusza do ciągłego rozwoju także rynek IT, a wraz z nim rozwijają się również pokolenia tworzących go pracowników. Każde z nich posiada swoje własne specyficzne cechy i podejście do pracy w branży.

Aktualnie większość branż, w tym także ta specjalizująca się w IT, staje przed wyzwaniem pogodzenia ze sobą w jednym miejscu pracy pracowników będących reprezentantami różnych pokoleń. Rynek IT zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego też ważne jest to, by pracodawcy wiedzieli jak najwięcej o tym, co charakteryzuje ich pracowników.

Grupy pokoleniowe aktywne zawodowo

1.    Baby Boomers (1946 – 1964)

Baby Boomersi to pokolenie osób, które przyszły na świat w latach 1946 – 1964; zaczęli oni wchodzić na rynek pracy w latach 70. i 80. XX wieku. Charakteryzują się mocnym poczuciem lojalności wobec firmy i pracodawcy, bez problemu odnajdują się w pracy zespołowej i często kierują się poczuciem obowiązku. Baby Boomersi to osoby optymistyczne, nastawione na współzawodnictwo, pracowite, nierzadko należą też do grupy pracoholików. Komunikując się z innymi, wybierają te formy, które w ich ocenie są najbardziej skuteczne - to właśnie oni preferują rozmowy telefoniczne i kontakt face to face. 

Od pracodawcy Baby Boomersi wymagają wyznaczania im konkretnych celów i terminów. Oczekują też informacji zwrotnych w stylu coachingowym, a jednocześnie cenią sobie szacunek i uznanie za ich pracę. Mają silne poczucie hierarchii - szanują władzę przełożonego i oczekują, że pozostali pracownicy również będą traktowani z szacunkiem. Osoby z tego pokolenia cenią sobie stabilność zawodową i bezpieczeństwo finansowe; preferują stałe zatrudnienie i długoterminowe projekty. Pracownik-Baby Boomer będzie mniej skłonny do podejmowania ryzyka i eksperymentowania z nowymi technologiami.

Baby Boomersi w większości są już nieaktywni zawodowo, chociaż zdarzają się wśród nich wyjątki (CEO niektórych korporacji IT, którzy pomimo swojego wieku nadal są aktywni).

Tester z pokolenia Baby Boomerów:

 • jest lojalny zarówno wobec swojego szefa, jak i całego zespołu
 • mocno angażuje się w wykonywaną przez siebie pracę
 • ceni sobie pracę zespołową i wykazuje się umiejętnością zarządzania projektami zespołowymi
 • jest doświadczonym pracownikiem, co przekłada się na posiadanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności
 • oczekuje od szefa jasno sprecyzowanych celów, wytycznych i informacji zwrotnych
 • zależy mu na szacunku i uznaniu za jego pracę
 • ma silne poczucie hierarchii
 • wykazuje tendencje do wybierania bardziej tradycyjnych metod testowania, rzadziej pozwala sobie na eksperymentowanie z nowymi technologiami
 • preferuje stabilność i bezpieczeństwo finansowe, co znaczy, że rzadziej będzie skłonny do elastycznych form i warunków zatrudnienia (umowa zlecenie/umowa o dzieło).
2.    Pokolenie X (1965 – 1980)

Dużo większą niezależnością niż osoby z pokolenia Baby Boomers cechują się osoby należące do pokolenia X, urodzone w latach 1965 – 1980. Pracownicy z tej grupy nastawieni są na różnorodność i mocno przestrzegają zasad work-life balance. Stawiają oni interesy osobiste ponad interesami firmy. To pokolenie oporne na zmiany w pracy, jeśli tylko mają one wpływ na ich życie osobiste; są skłonni zmienić pracodawcę, gdy ten nie spełnia ich potrzeb – wszystko dlatego, że cenią sobie autonomię w pracy i nie lubią, gdy są zbyt ściśle kontrolowani przez swojego przełożonego. Podobnie jak Baby Boomersi preferują rozmowy telefoniczne i kontakt face to face, chociaż na ogół dobrze adaptują się do zmian związanych z globalną cyfryzacją i są bardziej skłonni do eksperymentowania z nowymi rozwiązaniami, czy szukania innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów. Mimo to Internet wykorzystują jedynie jako źródło informacji, a nie rozrywki. 

Od pracodawcy oczekują natychmiastowej informacji zwrotnej, zapewnienia im elastycznej organizacji pracy i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Zwracają dużą uwagę na możliwość rozwoju osobistego. Ponadto to właśnie to pokolenie jest bardziej elastyczne i otwarte na różne modele pracy, w tym pracę zdalną.

Pokolenie X to z reguły dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy wyższego szczebla. Młodsze pokolenia zarzucają im wykreowanie kultury pracy, w której pracownicy pracują od rana do wieczora, nierzadko też ochoczo decydując się na nadgodziny. 

Tester z pokolenia X:

 • interesuje się różnorodnością swojej pracy, ale też ceni sobie zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
 • jest otwarty na różne modele pracy (w tym pracę zdalną), która pozwala mu zwiększyć jego wydajność
 • w pracy z pozostałymi członkami zespołu wybiera komunikację bezpośrednią 
 • często jest odpowiedzialny za wykreowanie kultury pracy w godzinach nadliczbowych
 • oczekuje natychmiastowej informacji zwrotnej
 • zależy mu na rozwoju osobistym
 • jest skłonny do eksperymentowania z nowymi technologiami i innowacjami
 • szybciej adaptuje się do zmian związanych z globalną cyfryzacją.
3.    Pokolenie Y (Millenialsi) (1981-1995)

Urodzeni na przełomie lat 80. i 90. przedstawiciele Pokolenia Y nazywani są Millenialsami. Millenialsi to świadkowie pierwszych poważnych zmian wywołanych przez cyfryzację. Widać w nich duże zainteresowanie nowymi technologiami oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów, często są uzależnieni od elektronicznych gadżetów. Są także otwarci na różnorodność. Ich motywacją jest poczucie odpowiedzialności, zwracają dużą uwagę na jakość przełożonego i cenią sobie wyjątkowe doświadczenia zawodowe. 

Typowy Millenials to pracownik, który szuka wyzwań i stawiają na swój rozwój. Zależy mu na work-life balance, oczekuje, że jego praca będzie bardziej elastyczna i pozwoli mu na pracę zdalną, co da mu więcej czasu dla siebie i jego bliskich, a jeśli wprowadzone zmiany mu się nie spodobają, prawdopodobnie zdecyduje się na odejście z firmy. Skłonność do kompromisów zdecydowanie nie jest jego mocną stroną. Preferowaną formą komunikacji są wszelkiego rodzaju wiadomości tekstowe i e-maile. 

Millenials od swojego szefa oczekuje natychmiastowej informacji zwrotnej i elastyczności, zarówno w swoim harmonogramie, jak i w przydzielanych zadaniach. 

Przedstawiciele pokolenia Y są zwykle związani z wartościami społecznymi i chętnie angażują się w różnego rodzaju projekty społeczne. Oczekują, że ich praca będzie pozytywnie wpływać na społeczeństwo, co oznacza, że cenią sobie pracę w firmach, które prowadzą działalność zgodnie z wartościami społecznymi.

Tester-Millenials:

 • chłonie nowe technologie jak gąbka, szuka kreatywnych rozwiązań problemów
 • szuka wyzwań, wyjątkowych doświadczeń zawodowych i ciągłego rozwoju
 • motywuje go poczucie odpowiedzialności
 • oczekuje informacji zwrotnej i elastyczności (zarówno w harmonogramie, jak i w przydzielanych zadaniach)
 • ceni sobie work-life balance
 • chętnie korzysta z pracy zdalnej
 • jest otwarty na różnorodność
 • w komunikacji z zespołem preferuje wiadomości tekstowe i e-maile
 • ma wysokie wymagania wobec swojego szefa
 • prędzej odejdzie z firmy niż zaakceptuje zmiany, które nie odpowiadają jego oczekiwaniom.
4.    Pokolenie Z (1996-2015)

Przedstawiciele pokolenia Z to najmłodsi pracownicy na rynku pracy, mocno nastawieni na różnorodność i indywidualność, którzy nie boją się mówić o swoich problemach, także tych dotyczących pracy. Cenią sobie niezależność, wyraźnie i mocno stawiają granice, nie wzbraniają się też przed konfrontacją. Są bardzo kreatywni, często też uzależnieni od urządzeń cyfrowych, przez co cierpi na tym ich umiejętność komunikacji interpersonalnej. Dobrze współpracuje im się z menedżerami z pokolenia Y, innymi pracownikami nastawionymi na innowacje oraz z nowymi technologiami. Pokolenie Z zdecydowanie częściej wybiera komunikację w formie tekstowej, w dużej mierze do kontaktów używa też social mediów.

Od swojego pracodawcy pokolenie Z oczekuje możliwości pracy nad wieloma projektami jednocześnie, zapewnienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, samodzielności i niezależności. Mocno zwraca także uwagę na zarobki adekwatne do swoich umiejętności i szacunek ze strony pracodawcy. Osoby z pokolenia Z są otwarte na różnorodność i respektują różnice kulturowe oraz etniczne. Ważna jest dla nich autonomia i niezależność, co znaczy, że bardziej przemawiają do nich elastyczne modele pracy, w tym praca zdalna.

Przedstawiciele pokolenia Z są nierzadko bardzo świadomi wpływu, jaki ich praca ma na społeczeństwo. Chcą, by ich praca pozytywnie wpływała na świat i tego, by umożliwiała im ona zaangażowanie się w projekty społeczne i aktywizm społeczny.

Tester z pokolenia Z:

 • jest stosunkowo młodym pracownikiem
 • wychowany jest w erze nowych, cyfrowych technologii
 • rozwiązuje problemy w sposób niezwykle kreatywny
 • wie, jak wpływa jego praca na społeczeństwo i dąży do tego, by miała ona pozytywny wpływ na świat
 • ceni sobie niezależność, indywidualność, elastyczność i autonomię
 • preferuje pracę zdalną od tej stacjonarnej
 • oczekuje możliwości pracy nad wieloma projektami i jednocześnie równowami między życiem prywatnym a zawodowym
 • domaga się szacunku ze strony pracodawcy i wynagrodzenia adekwatnego do swoich umiejętności
 • otwarcie współpracuje z różnorodnymi zespołami.

Warto zrozumieć, że rynek IT to mieszanka wielu różniących się między sobą pokoleń pracowników, z których każde posiada swoje własne, wyróżniające je cechy i charakteryzuje się zupełnie odmiennym podejściem do pracy - od ceniących sobie stabilność i hierarchię w pracy Baby Boomersów, przez preferujących bardziej elastyczne modele pracy Millenialsów, aż po chcących po swojemu zmieniać świat przedstawicieli Gen Z. W każdej firmie możemy znaleźć pracowników w różnych przedziałach wiekowych – od dwudziestokilkulatków, którzy chcą pracować na własnych zasadach, do 40-, a nawet 50-letnich menadżerów wyższego szczebla, których podejście do pracy będzie już zgoła inne. Tak szeroki przedział wiekowy w wielu przypadkach będzie powodem braku wydajnej komunikacji w zespole, dlatego tak bardzo ważne jest, aby zrozumieć odmienną perspektywę tych pokoleń. 

Pracodawcy również muszą być świadomi istniejących w ich zespole różnic i dostosowywać swoje podejście do potrzeb i oczekiwań pokoleń pracowników. Dbanie o to, aby pracownicy czuli się docenieni i mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności, a także zapewnienie elastyczności w miejscu pracy, jest kluczowe dla zachowania ich zadowolenia i motywacji.

Kilkuletnia pandemia mocno zweryfikowała ogromną ilość aspektów i zasad rządzących rynkiem pracy, a w głównej mierze jej formę, skupiając się na pracy zdalnej, dającej pracownikom większą swobodę w organizowaniu nie tylko własnych zadań zawodowych, a także ich życia rodzinnego, co jest szczególnie ważne dla przedstawicieli Millenialsów i pokolenia Z, tak bardzo dbających o aspekty work-life balance. Nie byłoby to możliwe bez zmiany podejścia pracodawców i wdrożenia narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie zespołem pracowników zdalnych. 

Osobną kwestią jest też różnorodność w miejscu pracy, która staje się coraz ważniejszym elementem kultury pracy. Warto pamiętać, że firmy, które zaczną stawiać na zatrudnianie pracowników o różnorodnych kwalifikacjach i zróżnicowanych tle kulturowym i etnicznym, będą miały znacznie większe szanse na osiągnięcie sukcesu na rynku. Pracownicy będący przedstawicielami różnych pokoleń mogą wnieść do firmy unikalne perspektywy i pomysły, co pozwala na tworzenie bardziej innowacyjnych rozwiązań.

Rynek pracy IT jest jednym z najbardziej dynamicznych i dlatego wymaga on od pracodawców ciągłego dostosowywania się do potrzeb i oczekiwań różnych pokoleń. Zadowolony i zmotywowany pracownik z większym prawdopodobieństwem przyłoży się do sukcesu firmy, ale stanie się to tylko wtedy, gdy jego pracodawca w odpowiedni sposób zadba o rozwój i zróżnicowanie panujące w miejscu pracy.

Źródła:
https://teamquest.pl/blog/2493_generation-gap-w-it-problem-czy-wyzwanie
https://www.purdueglobal.edu/education-partnerships/generational-workforce-differences-infographic/
https://www.europelanguagejobs.com/blog/generations-in-the-workplace
https://www.hrtrendy.pl/2018/04/17/wielopokoleniowosc-w-it/

To powinno Cię zainteresować