#definicje

Testowanie wydajności. Teoria

3374
Przedstawiamy podstawy testowania wydajnościowego z jego zasadami, typami, rodzajami i generowaniem obciążenia.

Błąd, defekt, awaria? A może po prostu błąd

2677
Zgodnie ze słownikiem, gdy człowiek popełnia błąd, wówczas defekt pojawia się w oprogramowaniu i po jego dynamicznym uruchomieniu, wszystko może skończyć się awarią. A można prościej.

Przypadek testowy. Oczekiwany rezultat a warunek końcowy.

3497
Projektując przypadki testowe często mylimy warunek końcowy z oczekiwanym rezultatem, co z kolei prowadzi do nieefektywności i prostych błędów.

Koniec przypadków testowych

5989
Na naszych oczach kończy się era przypadku testowego w projektach. Spotyka się go coraz rzadziej i tylko w specyficznych projektach.

Tester "manualny"

9580
W powszechnym rozumieniu "tester manualny" to osoba, która wykonuje przypadki testowe. Choć określenie to szeroko się rozpowszechniło, to jednak nie odzwierciedla roli testera.

Czy dzięki certyfikacji ISTQB uspójnia się słownictwo?

3620
Dzięki ISTQB mamy słownik, który pomaga testerom z różnych firm w mówieniu tym samym językiem - ten popularny argument weryfikuje Radek Smilgin.

Czym jest scenariusz testowy?

30969
Scenariusz testowy to jeden z ważniejszych elementów projektowania i prowadzenia testów. Czy jednak wszyscy postrzegają go w ten sam sposób?

Tester oprogramowania - definicja

10436
Kim jest i jakie odpowiedzialności ma tester oprogramowania? W polskich publikacjach i w sieci znajdziemy kilka ciekawych, choć znacząco różnych, definicji. Warto się im przyjrzeć.

Testy jednostkowe metod rekurencyjnych

6346
Artykuł przeznaczony jest dla osób związanych z testowaniem, programowaniem, jakością oraz wytwarzaniem oprogramowania, wymaga jednak znajomości podstaw programowania obiektowego.

Zastosowanie logiki matematycznej w procesie weryfikacji wymagań oprogramowania

5648
Testerzy oprogramowania lub osoby odpowiedzialne za zapewnienie jakości oprogramowania, oprócz wykonywania testów, mogą zostać zaangażowani do sprawdzania poprawności zdefiniowanych wymagań.