#definicje

Testowanie wydajności. Teoria

856
Przedstawiamy podstawy testowania wydajnościowego z jego zasadami, typami, rodzajami i generowaniem obciążenia.

Błąd, defekt, awaria? A może po prostu błąd

679
Zgodnie ze słownikiem, gdy człowiek popełnia błąd, wówczas defekt pojawia się w oprogramowaniu i po jego dynamicznym uruchomieniu, wszystko może skończyć się awarią. A można prościej.

Przypadek testowy. Oczekiwany rezultat a warunek końcowy.

2635
Projektując przypadki testowe często mylimy warunek końcowy z oczekiwanym rezultatem, co z kolei prowadzi do nieefektywności i prostych błędów.

Koniec przypadków testowych

5733
Na naszych oczach kończy się era przypadku testowego w projektach. Spotyka się go coraz rzadziej i tylko w specyficznych projektach.

Tester "manualny"

8119
W powszechnym rozumieniu "tester manualny" to osoba, która wykonuje przypadki testowe. Choć określenie to szeroko się rozpowszechniło, to jednak nie odzwierciedla roli testera.

Czy dzięki certyfikacji ISTQB uspójnia się słownictwo?

3322
Dzięki ISTQB mamy słownik, który pomaga testerom z różnych firm w mówieniu tym samym językiem - ten popularny argument weryfikuje Radek Smilgin.

Czym jest scenariusz testowy?

25623
Scenariusz testowy to jeden z ważniejszych elementów projektowania i prowadzenia testów. Czy jednak wszyscy postrzegają go w ten sam sposób?

Tester oprogramowania - definicja

9593
Kim jest i jakie odpowiedzialności ma tester oprogramowania? W polskich publikacjach i w sieci znajdziemy kilka ciekawych, choć znacząco różnych, definicji. Warto się im przyjrzeć.

Testy jednostkowe metod rekurencyjnych

6145
Artykuł przeznaczony jest dla osób związanych z testowaniem, programowaniem, jakością oraz wytwarzaniem oprogramowania, wymaga jednak znajomości podstaw programowania obiektowego.

Zastosowanie logiki matematycznej w procesie weryfikacji wymagań oprogramowania

5398
Testerzy oprogramowania lub osoby odpowiedzialne za zapewnienie jakości oprogramowania, oprócz wykonywania testów, mogą zostać zaangażowani do sprawdzania poprawności zdefiniowanych wymagań.