Błąd, defekt, awaria? A może po prostu błąd

Błąd, defekt, awaria? A może po prostu błąd
Zgodnie ze słownikiem, gdy człowiek popełnia błąd, wówczas defekt pojawia się w oprogramowaniu i po jego dynamicznym uruchomieniu, wszystko może skończyć się awarią. A można prościej.

W naszym codziennym, testerskim życiu, narzucane są nam pewne zasady, które ciężko przychodzi nam zakceptować. Jedną z nich jest słownictwo, jakim powinniśmy się posługiwać. Testerski słownik, standaryzowany jest głównie przez ISTQB®, który proponuje następujący ciąg zdarzeń i ich konsekwencji. Człowiek pracujący w projekcie informatycznym popełnia błąd (lub pomyłkę). Konsekwencją tego jest defekt (synonimy: usterka, pluskwa, bug), który pojawia się w oprogramowaniu lub ewentualnie w dokumencie. Po dynamicznym uruchomieniu oprogramowania z defektem, możemy zaobserwować awarię. 

defekt.png

Strasznie to wszystko trudne do zapamiętania i rzeczywiście wydaje się, że większość ludzi nie posługuje się takim językiem. Co więcej, ISTQB® również nie przestrzega własnych zasad. W sylabusie poziomu podstawowego, możemy znaleźć siódną regułę testowania: "Przekonanie o braku błędów jest błędem" z następującą adnotacją:

blendne_przekonanie_o_braku_defektu_.png

Problem ze słownictwem, możemy zaobserwować również w mediach głównego nurtu.

problemy_ze_słownictwem.jpg awaria_facebook.png

W powyższych przykładach i zgodnie z ISTQB®, tytuły powinny brzmieć: "Skype’a sparaliżowała awaria oprogramowania" oraz "Awaria na Facebooku. Posty mogły trafiać do wszystkich."

Co więcej, niektóre języki nie są tak bogate jak angielski czy polski i tak naprawdę każdy z angielskich odpowiedników,  to jedno słowo. Tak jest na przykład w języku duńskim.

defekt_słownictwo_dania.jpg

Czy jest więc sens trzymać się tak nieżyciowej nomenklatury? Nie. Proponuję więc, uwolnić fantazję i dopuścić nazywanie awarii i defektu błędem, jeśli tylko ktoś ma na to ochotę.

blad_kodu.png

Ilustracje oraz koncept omówiony został przeze mnie na prezentacji "Kwestionowanie ISTQB®", której slajdy można znaleźć tutaj: https://www.slideshare.net/testerzy/kwestionowanie-istqb

To powinno Cię zainteresować