Rezultat fałszywie pozytywny i rezultat fałszywie negatywny

Rezultat fałszywie pozytywny i rezultat fałszywie negatywny
Po raz kolejny wyjaśniamy te dość niezrozumiałe, ale ważne testersko definicje.

Rezultat fałszywie pozytywny i rezultat fałszywie negatywny odnoszą się do dwóch typowych błędów popełnianych przez testerów oprogramowania podczas uruchamiania testów i dotyczących oznaczania rezultatów testów. W celu wyjaśnienia sięgamy do źródeł ISTQB®, ale również do Wikipedii, bo nie da się zrozumieć logiki, jeśli nie spojrzymy na inne dziedziny, takie jak badania laboratoryjne albo prowadzenie eksperymentów naukowych. 

Szybko zestawmy ze sobą synonimy na potrzeby wyjaśnień w tym artykule:

Usterka = defekt = problem

Spójrzmy na definicję:

Rezultat fałszywie pozytywny (z amg. false-positive result) - test, w którym zaraportowano defekt, który nie występuje w przedmiocie testów.

Jeśli rezultat jest pozytywny to znaczy, że test (w rozumieniu testerskim) zakończył się wynikiem „nie przeszedł”, czyli wykrył problem. Faktycznie jednak w systemie nie ma żadnego problemu. 

Pojęcie „pozytywny” odnosi się tutaj do wyniku eksperymentu lub badania laboratoryjnego zakończonego wynikiem „pozytywnym”, czyli przykładowo u pacjenta zdiagnozowano chorobę – wynik jest pozytywny; oczywiście nie pozytywny w rozumieniu samego pacjenta, ale pozytywny w sensie medycznym, czyli dodatni. 

W tym przypadku synonim „rezultat fałszywie niezaliczony” jest bliższy zrozumieniu testera oprogramowania. Realnie test uruchomiony na poprawnie działającym oprogramowaniu powinien zostać zaliczony, ale ponieważ tester popełnił błąd podczas jego wykonania, to oznaczył go jako „niezaliczony” i zaraportował problem, który nie istnieje. Innymi słowy tester niepoprawnie zaznaczył test jako zakończony niepowodzeniem.

Druga definicja:

Rezultat fałszywie negatywny (z ang. false-negative result) - test, w którym nie zidentyfikowano obecności usterki występującej w przedmiocie testów.

Jeśli rezultat jest negatywny to znaczy, że test (w rozumieniu testerskim) zakończył się wynikiem „przeszedł”, czyli nie wykrył problemu. Faktycznie jednak w systemie jest jednak problem. 

Pojęcie „negatywny” odnosi się tutaj do wyniku eksperymentu lub badania laboratoryjnego zakończonego wynikiem „negatywnym”, czyli przykładowo u pacjenta nie zdiagnozowano choroby – wynik jest negatywny; nie jest on negatywny w rozumieniu samego pacjenta, ale negatywny w sensie medycznym, czyli ujemny. 

W tym przypadku synonim „rezultat fałszywie zaliczony” jest bliższy zrozumieniu testera oprogramowania. Realnie test uruchomiony na niepoprawnie działającym oprogramowaniu powinien zostać niezaliczony, ale ponieważ tester popełnił błąd podczas jego wykonania, to oznaczył go jako „zaliczony” i nie zaraportował problemu, który faktycznie istnieje. Innymi słowy tester niepoprawnie zaznaczył test jako zakończony powodzeniem.

PS. Ciekawostką może być zastosowanie rozróżnienie testu pozytywnego / negatywnego w utworze KALIBER 44  „+ i –„.

Pojawia się tam dialog między lekarzem, a osobą, która czeka na wynik testu medycznego i rozważa czy będzie to PLUS (pozytywny) czy MINUS (negatywny):
 
„- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Proszę usiąść. Numer pańskiej karty? 
- 255 
- Hm, no widzi pan, powinien pan bardziej uważać...
- Proszę pana, wynik, wynik... Jaki jest wynik? 
- Jest to minus, jednak na przyszłość powinien pan bardziej uważać...”
 
Wynik minus oznacza wynik negatywny, czyli u pacjenta nie zdiagnozowano choroby.

Źródła:
https://glossary.istqb.org/pl_PL/term/rezultat-faszywie-pozytywny
https://glossary.istqb.org/pl_PL/term/rezultat-faszywie-negatywny
https://en.wikipedia.org/wiki/False_positives_and_false_negatives

To powinno Cię zainteresować