"Słownik terminów testowych ISTQB®" w sieci i mobilnie

"Słownik terminów testowych ISTQB®" w sieci i mobilnie
Dostępne są nowe funkcjonalności "Słownika terminów testowych ISTQB®"

Słownik ten umożliwia wygenerowanie wielu użytecznych raportów, tj. jedno lub dwujęzycznych słowników.

Na stronie ISTQB® zawsze znajduje się aktualna wersja słownika:  https://glossary.istqb.org/app/pl/search

Aktywnymi członkami Glossary WG ISTQB®, zespołu odpowiedzialnego za opracowanie i dalszy rozwój Słownika, są dr Lucjan Stapp, wiceprzewodniczący SJSI oraz dr hab. Adam Roman, profesor UJ, członek Komisji Rewizyjnej SJSI.

Słownik to doskonałe narzędzie dla testerów oraz osób pracujących w branży IT. Szczególnie przydatny jest dla osób przygotowujących się do certyfikacji w ramach ścieżek ISTQB®. Korzystanie ze Słownika daje możliwość podniesienia własnych kompetencji językowych, w obszarze znajomości terminologii związanej z testowaniem oprogramowania i zagadnień IT. Aplikacja Glossary ISTQB® jest też dostępna na urządzeniach mobilnych (system Android).

Aplikacja dostępna jest w Google Play. 

Aplikacja umożliwia:

1. Zaawansowane wyszukiwanie terminów, definicji, akronimów, synonimów i referencji w wybranym sylabusie (sylabusach).

2. Generowanie raportów – różnego rodzaju SŁOWNIKÓW TERMINÓW TESTOWYCH (jedno- lub dwujęzycznych) – pliki w formacie *.PDF.

Z aplikacji "Słownik terminów testowych ISTQB®" można wygenerować słowniki obejmujące:

  • wszystkie terminy ze Słownika wraz z ich definicjami,
  • same terminy (bez ich definicji) – w dowolnym układzie: jedno- lub dwujęzycznym (pierwszym językiem będzie ten, który został wybrany w nagłówku).

3. Generowanie raportów specjalnego przeznaczenia (historia zmian terminów).

Z aplikacji "Słownik terminów testowych ISTQB®" można wygenerować raport (plik w formacie *.PDF) obejmujący:

  • terminy i ich definicje, występujące w wybranym sylabusie (należy zaznaczyć, którego sylabusa ma dotyczyć raport),
  • informację nt. historii zmian danego terminu,
  • terminy, które zmieniły się od wybranej daty.
Źródła:
https://sjsi.org/funkcjonalnosci-aplikacji-slownik-terminow-testowych-istqb/

To powinno Cię zainteresować