Samodzielne testowanie dostępności strony internetowej

Samodzielne testowanie dostępności strony internetowej
Przedstawiamy listę kontrolną, dzięki której możesz samodzielnie zweryfikować dostępność aplikacji webowej

Do samodzielnego badania dostępności cyfrowej, strony internetowej potrzeba jedynie umiejętności korzystania z Internetu i wskazania, na co zwrócić uwagę. Tę wiedzę GovTech zebrał w przygotowanej liście kontrolnej, weryfikującej dostępność cyfrową dla osób z niepełnosprawnościami. Owa lista zawiera wskazówki, w jaki sposób można ocenić stan dostępności cyfrowej strony internetowej. Dodatkowo wskazuje ona, jakie umiejętności musi mieć osoba testująca na 3 poziomach szczegółowości badania.

Przy pomocy listy można ocenić, czy strona internetowa jest zgodna ze standardami WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) oraz z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Bez względu na otrzymany wynik, należy pamiętać, że w ewentualnych sytuacjach spornych, tylko opinia eksperta ds. dostępności będzie uznana za wiążącą.

Lista kontrolna przygotowana jest jako pomoc dla podmiotów publicznych, które mają prawny obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych, wynikający ze wspomnianej ustawy. Można z niej jednak skorzystać także przy badaniu strony, niebędącej własnością podmiotu publicznego.

Lista kontrolna jest zbiorem pytań, które pozwalają wykryć zdecydowaną większość problemów dostępnościowych na stronie internetowej. Przy każdym z pytań opisane jest, co musi zostać zrobione, żeby udzielić na dane pytanie potrzebne odpowiedzi.

Pytania z listy kontrolnej podzielone są na 3 poziomy, dostosowane do wiedzy i umiejętności osoby wykonującej badanie:

 • poziom podstawowy – do jego wykonania wystarczy Ci podstawowa umiejętność korzystania ze stron internetowych,
 • poziom średni – do jego wykonania potrzebujesz wiedzy o tworzeniu stron internetowych i podstawowej umiejętności korzystania z programów do testowania dostępności, w tym czytników ekranu,
 • poziom zaawansowany – do jego wykonania potrzebujesz dogłębnej wiedzy technicznej, w tym znajomości języków skryptowych oraz umiejętności posługiwania się różnymi technologiami asystującymi.

Nie zawsze trzeba odpowiadać na wszystkie pytania z listy kontrolnej. Przykładowo, do oceny, że strona nie jest zgodna z WCAG 2.1 i ustawą wystarczy, że zostanie wskazany błąd na poziomie podstawowym. Jednak dopiero odpowiedzenie na pytania ze wszystkich poziomów pozwala w pełni ocenić dostępność cyfrową badanej strony internetowej.

Przykładowe pytanie z listy kontrolnej:

Czy widać, który element jest aktywny przy nawigacji klawiaturą?

Jak to zbadać?

 • wciśnij wielokrotnie przycisk TAB i przejdź w ten sposób po wszystkich aktywnych elementach strony,
 • każdy element, na który wejdziesz w ten sposób powinien jakoś się wyróżnić (np. dodatkową ramką, zmianą koloru) - to wyróżnienie to tzw. fokus,
 • sprawdź, czy widzisz takie wyróżnienie na aktywnych elementach strony.

Możliwe odpowiedzi na pytanie:

 • negatywna (oznacz jeśli fokus nie jest widoczny - elementy nie wyróżniają się po wybraniu klawiaturą),
 • pozytywna (oznacz jeśli fokus jest widoczny – elementy wyróżniają się po wybraniu klawiaturą).

Kryteria WCAG powiązane z pytaniem - Kryterium 2.4.7

Lista kontrolna do samodzielnego badania dostępności cyfrowej strony internetowej - spis treści:

Czym jest i do czego służy lista kontrolna?

 • Kiedy korzystać z listy kontrolnej?
 • Pytania i możliwe odpowiedzi w liście kontrolnej
 • Jak wykonać badanie oparte na liście kontrolnej?

Ocena dostępności cyfrowej - poziom podstawowy

 •     Nawigacja
 •     Wygląd
 •     Treści
 •     Formularze
 •     Multimedia
 •     Dokumenty

Ocena dostępności cyfrowej - poziom średni

 •     Struktura treści
 •     Linki
 •     Elementy graficzne
 •     Formularze
 •     Treści
 •     Wygląd
 •     Nawigacja
 •     Jakość kodu
 •     Dokumenty

Ocena dostępności cyfrowej – poziom zaawansowany

 •     Treści
 •     Skrypty

Tabela podsumowująca badanie dostępności cyfrowej

Tabela zasięgu i wagi błędów

 • Zasięg błędu
 • Waga błędu 

Plik omawiany jest podczas szkolenia: Testowanie dostępności https://testerzy.pl/szkolenia/praktyka-testowania/testowanie-dostepnosci

Plik PDF, 70 stron, do pobrania po zalogowaniu się na stronie EDU http://edu.ittraining.pl/material/Lista-kontrolna-do-badania-dostepnosci-cyfrowej-stron-www

Źródła:
https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo

To powinno Cię zainteresować