#testowanie-dostępności

Dostępność oprogramowania dla osób ze szczególnymi potrzebami

607
Dostępność (ang. accessibility) zawsze była ważnym elementem jakości oprogramowania. Chcemy popularyzować ją jeszcze bardziej.