Dostępność oprogramowania dla osób ze szczególnymi potrzebami

Dostępność oprogramowania dla osób ze szczególnymi potrzebami
Dostępność (ang. accessibility) zawsze była ważnym elementem jakości oprogramowania. Chcemy popularyzować ją jeszcze bardziej.

Oprogramowanie, które będzie dostępne dla użytkowników z ograniczeniami to nie tylko jedna z cech niefunkcjonalnych, ale nasz (IT) obowiązek względem użytkowników. Projektowanie, budowanie i testowanie dostępności stanowi wsparcie dla tej części naszego społeczeństwa, które z różnego względu zostaje pozostawione na marginesie. Pojęcie "wykluczenia cyfrowego" odnosi się do wielu aspektów życia i, choć często jest tylko jednym z haseł, stanowi problem dla wielu osób. Przyjrzyjmy się kilku przykładom.

  • Starsze osoby, które nie radzą sobie z małymi przyciskami na klawiaturze do płatności kartą;
  • Osoby niewidzące, które nie są stanie obsłużyć biletomatu;
  • Osoby z ograniczonym postrzeganiem lub chorobami umysłowymi, które potrzebują więcej czasu na zrozumienie i użycie funkcji w bankowości internetowej;
  • Osoby niepełnosprawne ruchowo, które nie są w stanie skorzystać z parkomatu, ponieważ nie są w stanie pobrać biletu.

Nasze otoczenie, tak przyjazne ludziom w pełni sprawnym, dla osób niepełnosprawnych pełne jest pułapek. I dotyczy to niestety również systemów informatycznych. 

Choć wiele już zrobiliśmy w temacie dostępności, widzimy, że wiele jest jeszcze do zrobienia. Dawid Górny pomógł nam zrozumieć, że nasze działania mają sens, choć uświadomił nam również, że jesteśmy jeszcze na początku drogi (https://testerzy.pl/baza-wiedzy/niewidomy-w-swiecie-it-wywiad-z-dawidem-gornym). Wśród naszych postanowień związanych z dostępnością jest szeroko pojęta edukacja.

Zaczęliśmy od zdefiniowania dwóch szkoleń z zakresu dostępności, podczas których chcielibyśmy opowiedzieć Wam, czym jest dostępność. W przeciwieństwie do wszystkich innych szkoleń chcemy wyjść poza WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), czyli aspekt interfejsów aplikacji webowych. Chcemy potraktować temat bardziej całościowo, wraz z aspektami oprogramowania mobilnego, desktopowego, wbudowanego i interfejsów noGUI. Nie zapominamy również o dostępnych cyfrowych dokumentach. Oczywiście aspekt webowy jest również ważny, ale w naszej opinii nie może być dominujący. W ofercie znajdziecie więc szkolenia z:

Stanowią one fundament potrzebny do zrozumienia potrzeb użytkowników oraz dostarczają zbioru narzędzi potrzebnych do zapewnienia dostępności.

To jednak nie wszystko. Przygotowujemy dla Was serię artykułów o tym, czym jest dostępność i jak ją badać. Zawrzemy w nich tę wiedzę, którą przekazujemy również na szkoleniach. Poznacie problemy, jakie dotykają niepełnosprawnych, standardy i regulacje prawne, jakie mają ich wspierać, narzędzia wspierające projektowanie i testy oraz wiele innych aspektów.

Równolegle do krzewienia idei dostępnego oprogramowania chcemy również, aby i nasze strony stały się bardziej dostępne. Budowanie oprogramowania przyjaznego osobom ze szczególnymi potrzebami to nie tylko dobrze zaprojektowanie strony, ale również dalsza dbałość o nie, np. poprzez dodawanie opisów tekstowych do zdjęć czy konstruowanie czytelniejszych tabel. Wiemy, że przed nami jeszcze wiele do poprawienia.

Choć głos miliona niepełnosprawnych osób w Polsce jest coraz bardziej słyszalny, to i tak zmiany nie postępują tak szybko jako powinny. W obszarze dostępności oprogramowania zarówno projektanci, programiści, jak i testerzy mogą oddolnie stosować i weryfikować reguły, które pomogą w użytkowaniu wytworzonych produktów. Nie powinno to wynikać z odgórnie narzuconych przepisów prawa, ale ze zwyczajnej troski o drugiego człowieka. 

To powinno Cię zainteresować