Nowa wersja słownika ISTQB®

Nowa wersja słownika ISTQB®
Słownik ISTQB® v3.7 jest już dostępny.

W najnowszej aktualizacji pojawiły się:

  • odnośniki do sylabusa AI Testing (CT-AI) w wersji 1.0, wydanego w październiku 2021 r.,
  • program nauczania Agile Test Leadership at Scale MVP (ATLaS) w wersji 1.0, wydany w maju 2022 r.,
  • errata wersji 1.0.1 sylabusa Expert Level Improving the Testing Process (EL-ITP),

Słownik ISTQB® ma dwa główne cele:

  • wspieranie Sylabusów ISTQB® poprzez dostarczanie spójnych definicji używanych w nich terminów,
  • wspieranie komunikacji w ramach międzynarodowej społeczności testerów oprogramowania oraz z jej interesariuszami poprzez dostarczenie ustandaryzowanego słownictwa z zakresu testowania oprogramowania.

Najnowszą wersję oficjalnego słownika ISTQB® można znaleźć na stronie https://glossary.istqb.org/pl/search.

Jest on bardzo pomocny jako element przygotowania do egzaminu certyfikacyjnego ISTQB®.

To powinno Cię zainteresować