Game Testing – certyfikacja ISTQB®

Game Testing – certyfikacja ISTQB®
To już 23 certyfikacja ISTQB®. Game Testing wchodzi w fazę BETA. Materiał szkoleniowy i egzaminacyjny skupia się na zdobyciu umiejętności potrzebnych do wykonywania i zarządzania testami na wszystkich poziomach w projektach budowania gier.

Certyfikacja obejmuje podstawowe koncepcje testowania gier, a także metody określania ryzyka i celów testów gier. W zakresie znajduje się koncepcyjne projektowanie, wdrażanie i wykonywanie testów oprogramowania gier, różne podejścia do testowania gier, w tym mechanika ich testowania, testowanie dźwięku i grafiki, a także lokalizacja oraz umiejętność doboru narzędzi do testowania gier.

game-testing-2.jpggame-testing-3.jpg

Certyfikacja Game Testing jest skierowana do profesjonalistów, którzy zdobyli doświadczenie w testowaniu metodami tradycyjnymi i którzy chcieliby zdobyć konkretne kompetencje w zakresie testowania oprogramowania gier. Jest ona również odpowiednia dla młodszych testerów, którzy dopiero zaczynają pracę w zawodzie testera i którzy chcieliby dowiedzieć się nieco więcej o roli testera w testach gier. Doświadczeni testerzy, którzy potrzebują większego zrozumienia i wiedzy o tym, jak wykonywać i zarządzać testowaniem na wszystkich poziomach w projektach wytwórczych gier, również mogą znaleźć w certyfikacie coś dla siebie.

ISTQB® wskazuje jako odbiorców następujące role: testerzy, analitycy testowi, konsultanci testów, kierownicy testów, testerzy akceptacyjni (UAT) i inne role związane z tworzeniem gier wideo. Ten certyfikat może być również ciekawy dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć testowanie oprogramowania w świecie gier wideo i należą do nich kierownicy projektów, kierownicy jakości, kierownicy ds. rozwoju oprogramowania, analitycy biznesowi, dyrektorzy IT i konsultanci ds. zarządzania. Osoby,  które są zaangażowane w rozwój i produkcję wysokowydajnego sprzętu, takiego jak komputery osobiste, urządzenia mobilne i konsole do gier, również skorzystają z proponowanego w certyfikacji zakresu wiedzy.

Aby zdobyć ten certyfikat, kandydaci muszą posiadać certyfikat Poziomu Podstawowego (Certified Tester Foundation Level) oraz doświadczenie praktyczne. 

game-testing-4.jpgObrazek przedstawia zawartość sylabusa "Testowanie gier".
 
Informacje o strukturze egzaminu:

  • liczba pytań: 40,
  • liczba punktów ogółem: 40,
  • próg zdawalności: 26 punktów,
  • długość egzaminu (min): 60 (+25% dla osób zdających w innym języku niż ojczysty).

Osoby posiadające certyfikat ISTQB® Certyfikowany tester - Testowanie gier powinny być w stanie osiągnąć następujące efekty biznesowe:

  • opisać podstawowe pojęcia dotyczące gier wideo i testowania oprogramowania gier,
  • określić ryzyko, cele i wymagania dotyczące oprogramowania gier w ramach potrzeb i oczekiwań interesariuszy,
  • zaprojektować koncepcyjnie, wdrożyć i wykonać podstawowe testy oprogramowania gier,
  • znać podejścia do testowania oprogramowania gier i ich celowość,
  • rozpoznać narzędzia wspierające testowanie oprogramowania gier,
  • określić, w jaki sposób działania testowe dopasowują się do cyklu życia oprogramowania i zmniejszają koszty tworzenia i publikowania gier wideo.

Ciekawostka: sylabus został przygotowany przez „Russian Software Testing Qualifications Board (RSTQB)”. 

Źródła:
https://www.istqb.org/certifications/game-testing
https://istqb-main-web-prod.s3.amazonaws.com/media/documents/ISTQB_CT_GaMe_Syllabus_v1.0.1_LtrKuyi.pdf
https://www.facebook.com/istqborg/photos/a.661572780550726/8535382999836292/

To powinno Cię zainteresować