#zapewnianie-jakości

Czy testowanie i QA (zapewnienie jakości) to to samo?

6094
Nie. Testowanie i zapewnienie jakości to nie jest to samo, a współcześnie traktujemy to jako dwie rozdzielne dziedziny, z kolei utożsamianie testera z inżynierem zapewnienia jakości (QA engineer) jest błędem merytorycznym.

Ocena jakości oprogramowania

3249
Kto, jak i w jakich okolicznościach powinien oceniać czy oprogramowanie jest dobrej, czy też złej jakości?

Zapewnienie jakości a testowanie

17498
Zapewnienie jakości (Quality Assurance) jest pojęciem o wiele szerszym od testowania (Quality Control). Ze względu na brak formalizmów te dwa elementy są w organizacjach traktowane jako jedno. Zapewnienie jakości ma "wyższe cele od testowania". Kiedy testowanie koncentruje się na pojedynczym produkcie, zapewnienie jakości dba o jakość wszystkich wytwarzanych produktów.