Akademia Jakości – testowanie i jakość projektów IT - relacja

Akademia Jakości – testowanie i jakość projektów IT - relacja
22 marca odbyła się w Warszawie „Akademia Jakości”. Konferencja ukierunkowana na testowanie i jakość projektów IT, przyciągała hasłem: „Specjalizacja testów - dobry pomysł na rozwój kariery testera”. Oto nasza relacja z wydarzenia.
 

Konferencja miała kameralny charakter, przybyło na nią około 35 osób i została zapoczątkowana wykładem opiekuna merytorycznego konferencji - Moniki Braun pt. „Dwie drogi testera”. Wykład skupiał się na świadomym wyborze ścieżki kariery testerskiej, weryfikacji własnych predyspozycji i kompetencji, czy ciągłym doskonaleniu. Zwrócona została uwaga, że tester manualny to nie tylko „klikacz” bez ambicji, a jego rola jest bardzo istotna.

Następnie wystąpił Łukasz Smolarski z tematem „Rozwój zawodowy w testowaniu”. Dość podoba prezentacja do poprzedniej, podkreślająca wartość testera, zwłaszcza takiego, który z pasją podchodzi do swojej pracy.

Kolejnym mówcą był Piotr Ślęzak z firmy ForProgress z tematem „Automatyzacja narzędziami open source nie musi być trudna”. Poza podkreśleniem plusów automatyzacji mówca dokonał również porównania narzędzi płatnych i open-source oraz zaprezentował narzędzie ForEVO – darmowe i elastyczne rozwiązanie do automatyzacji testów zawierające biblioteki do trzech narzędzi (Selenium, Siculi, AutoIt) i rozbudowane o możliwości raportowania. Prezentacja była ciekawa i wzbudziła zainteresowanie uczestników.

Kolejny punkt programu - przerwa kawowa, rozpoczęła z pewną nieśmiałością wymianę zdań i opinii o już omówionych tematach oraz „okołojakościowych” problemach. Szybko jednak nastąpił powrót na salę konferencyjną na wykład Grzegorza Libora „Projektowanie i testowanie narzędzia wspierającego testowanie automatyczne”. Zaprezentowane zostało narzędzie do testowania łącznie z historią powstawania i procesem ulepszania. Dobre narzędzie dla testerów raczkujących w temacie automatyzacji, chętnych by rozpocząć przygodę z automatami testów.

Następnie z tematem „Jak zbudować framework do automatyzacji testów?” wystąpił Jan Sabak, który mówił o tym, że podejście do budowania frameworka powinno być takie jak podejście do procesu testowego – zaplanowane i przeanalizowane. Omówiony został temat testowania na podstawie słów kluczowych tzw. Keyword Driven Testing. Janek zwrócił również uwagę na fakt, że automatyzacja nie zastępuje testera manualnego, ale go uzupełnia.

W tym momencie konferencji uczestnicy zostali poinformowani o braku kolejnego wykładu „The continuos testing challenge”, gdyż z powodów prywatnych Remco Kwinkelenberg nie mógł dotrzeć na konferencję. Wszyscy zostali zaproszeni na wcześniejszy obiad, podczas którego uczestnicy wymieniali się opiniami, doświadczeniami i problemami ze świata testów i jakości oprogramowania.

Po lekko przedłużonej przerwie obiadowej kolejny wykład rozpoczęty został przez Tomasza Boniora, który prezentował narzędzie Gatling. Opisywał organizację swojej pracy z wykorzystaniem tego narzędzia. Promował dbanie o wydajność aplikacji od samego początku jej tworzenia i zachwalał łatwość języka pisania testów z wykorzystaniem Gatlinga. Sądząc po ilości pytań, narzędzie wzbudziło zainteresowanie.

Następnie wystąpiła Monika Lichota z tematem przeglądów dokumentacji projektowej z perspektywy testera. Omawiana prezentacja sięgała do podstaw tematów omawianych na szkoleniu ISTQB dla testerów. Jakie są cele przeglądów, dlaczego warto je robić i jakie przynoszą korzyści. Plus za odnoszenie się do własnych doświadczeń i przykładów ze swojej pracy.

Kolejny wykład „Agile Tester – czy to ma sens?” został zaprezentowany przez Krystiana Kaczora. Omówił testowanie zwinne, kładące nacisk na metodę „najpierw przygotuj testy”. Opowiedział o iteracyjnej i przyrostowej metodyce zarządzania, tzw. Scrum. Przedstawił wady braku testera w projektach scrumowych oraz zalety „Agile Testing” samego w sobie. Bardzo dobry mówca, który próbował, z powodzeniem, wciągać uczestników w dyskusję. Ostatni wykład poprowadził Andrzej Szandała, który omawiał zagadnienia związane z dobrymi praktykami w rekrutacji testerów.

Na koniec, opiekun konferencji - Monika Braun, zaskoczyła uczestników propozycją miniwarsztatu – analityka testów. Na przykładzie wymagań dla gofrownicy należało tak zaprojektować gofrownicę, aby spełnić te wymagania i jednocześnie, aby ...nie nadawała się do użycia. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których narodziły się ciekawe i niestandardowe pomysły.

Podsumowując: konferencja „Akademia Jakości” zdecydowanie nie była nudna, obfitowała wieloma ciekawymi nowościami i ciekawostkami. Jednak należy podkreślić fakt, iż najbardziej interesujące, wzbudzające najwięcej dyskusji, były tematy związane z automatyzacją testów. 

 

To powinno Cię zainteresować