Konferencja: Business Process Management Forum Strategy Processed

Konferencja: Business Process Management Forum Strategy Processed
Niezawodne dotychczas recepty na sukces oraz intuicyjne rozwiązywanie problemów w sytuacji kryzysu już nie wystarcza. Brak pomysłu na zarządzanie organizacją w trudnych czasach często prowadzi do podejmowania szybkich i nieprzemyślanych decyzji, które wywołują chaos i niepewność w organizacji. Efektem jest osłabienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Tych błędów można uniknąć. Jak? Rozpoznając czynniki wpływające na daną organizację i wdrażając nową, przemyślaną strategię uwzględniającą zachodzące zmiany.

 Udział w międzynarodowej konferencji Business Process Management Forum Strategy Processed, której Patronem Medialnym jest wortal testerzy.pl, to niepowtarzalna okazja, aby dowiedzieć się jak zdefiniować i skutecznie wdrożyć strategię organizacji w niepewnych czasach. Konferencja odbędzie się 14. maja 2009 w Warszawie, a jej organizatorem jest wrocławska firma AION, specjalizująca się w dostarczaniu usług z zakresu modelowania procesów biznesowych oraz inżynierii oprogramowania.


Dorota Dałkowska - wieloletni praktyk w definiowaniu i wdrażaniu strategii w organizacjach różnej wielkości oraz Martyn Oul - światowej sławy ekspert w zakresie modelowania procesów biznesowych, przedstawią możliwości sprawnego definiowania strategii oraz powiązania strategii organizacji z jej modelem procesowym. Zastosowanie takiego podejścia umożliwia bardziej świadome zarządzanie na poziomie „makro” złożonymi organizmami gospodarczymi. Przekazana podczas konferencji wiedza z pewnością stanie się inspiracją do wdrażania sprawdzonych rozwiązań w Państwa organizacjach.


Do uczestnictwa w konferencji zachęcamy:

  • członków zarządów odpowiedzialnych za rozwój, innowację oraz organizację,

  • menadżerów biorących czynny udział w ustalaniu kształtu procesów,

  • menadżerów odpowiedzialnych za definiowanie strategii działania organizacji,

  • menadżerów  informatyki,

  • pracowników działów organizacji i zarządzania,

  • osoby odpowiedzialne za wdrażanie systemów do zarządzania procesami biznesowymi,

  • analityków biznesowych.

Już dziś zachęcamy do zapoznania się z bliższymi informacjami o rekomendowanej konferencji, które znajdziecie Państwo na stronie www.process.com.pl


Kontakt do organizatora konferencji:

AION Sp. z o.o.

ul. Ruska 51b

50-079 Wrocław

tel. 071 798 26 50

www.aion.com.pl


 


To powinno Cię zainteresować