Idea testowa

Idea testowa
Idea testowa to coś znacznie więcej niż warunek testowy i mniej niż przypadek testowy.

 

W standardowym słowniku ISTQB znajdziemy następujące definicje:

warunek testowy: Element lub zdarzenie modułu lub systemu, który może być zweryfikowany przez jeden lub więcej przypadków testowych, np. funkcja, transakcja, cecha, atrybut jakości lub element struktury.

przypadek testowy: Zbiór danych wejściowych, wstępnych warunków wykonania, oczekiwanych rezultatów i końcowych warunków wykonania opracowany w określonym celu lub dla warunku testowego, jak wykonanie pewnej ścieżki programu lub zweryfikowanie zgodności z konkretnym wymaganiem.

Tak więc przypadek wynika z warunku testowego, pewnego obszaru jaki chcemy osiągnąć. Idea testowa to pojęcie zaczerpnięte z testów eksploracyjnych, gdzie poprzez eksplorację chcemy osiągnąć jakiś cel. Cel ten zdefiniowany jest jako atomowa idea na test. Możemy ogólnie powiedzieć o pomyśle na weryfikację systemu poprzez sformułowanie krótkiego opisu tego, co będziemy chcieli osiągnąć (czasami mówi się o opisie o 140 znakach).

W niewielu organizacjach mówi się o warunkach testowych, zupełnie pomijając ten krok.

W wielu projektach idea testowa zastępuje przypadek testowy.

 

 

To powinno Cię zainteresować