Idea testowa

Idea testowa
Idea testowa to coś znacznie więcej niż warunek testowy i mniej niż przypadek testowy.

 

W standardowym słowniku ISTQB znajdziemy następujące definicje:

warunek testowy: Element lub zdarzenie modułu lub systemu, który może być zweryfikowany przez jeden lub więcej przypadków testowych, np. funkcja, transakcja, cecha, atrybut jakości lub element struktury.

przypadek testowy: Zbiór danych wejściowych, wstępnych warunków wykonania, oczekiwanych rezultatów i końcowych warunków wykonania opracowany w określonym celu lub dla warunku testowego, jak wykonanie pewnej ścieżki programu lub zweryfikowanie zgodności z konkretnym wymaganiem.

Tak więc przypadek wynika z warunku testowego, pewnego obszaru jaki chcemy osiągnąć. Idea testowa to pojęcie zaczerpnięte z testów eksploracyjnych, gdzie poprzez eksplorację chcemy osiągnąć jakiś cel. Cel ten zdefiniowany jest jako atomowa idea na test. Możemy ogólnie powiedzieć o pomyśle na weryfikację systemu poprzez sformułowanie krótkiego opisu tego, co będziemy chcieli osiągnąć (czasami mówi się o opisie o 140 znakach).

W niewielu organizacjach mówi się o warunkach testowych, zupełnie pomijając ten krok.

W wielu projektach idea testowa zastępuje przypadek testowy.

 

 

5131

Powiązane szkolenia

05-06
czerwca
2023
Jarosław Hryszko
online
Praktyka testowania
1 750PLN
Testowanie aplikacji internetowych
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
06-07
marca
2023
Arnika Hryszko
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie użyteczności
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-21
kwietnia
2023
Rafał Stańczak
online
Dobre praktyki testowania
1 700PLN
Testowanie w metodykach Agile
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
23-24
marca
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie aplikacji mobilnych - Android
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
12-13
czerwca
2023
Krzysztof Skarbiński
online
Automatyzacja testowania
1 800PLN
Testowanie REST API dla początkujących w języku python
10
Wolnych miejsc
Rezerwuj
27-28
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Języki programowania dla testerów
1 800PLN
JavaScript dla testerów oprogramowania
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
24-26
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
3 000PLN
Tester gier
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
13
marca
2023
-09
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Automatyzacja testowania
5 500PLN
Praktyka automatyzacji testowania
5
Wolnych miejsc
Rezerwuj

To powinno Cię zainteresować