Krytyczna funkcja aplikacji JPK niedotestowana

Krytyczna funkcja aplikacji JPK niedotestowana
Polski sektor publiczny płaci dużo za wytworzenie oprogramowania i nic lub niewiele za jego testowanie. Narzucone obowiązki sprawozdawcze obudowane są niepoprawnie działającym oprogramowaniem.

Mikroprzedsiębiorcy od 2018 roku mają obowiązek sprawozdawczy, polegający na dostarczaniu do Urzędu Skarbowego pliku JPK. Jest to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca. Plik posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Jak pisze Gazeta Wyborcza przedsiębiorcy sygnalizują problemy z przygotowaniem plików. Jeden z nich dotyczy E-mikrofirmy, darmowej aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, która pozwala na przygotowywanie i wysyłanie JPK.

Jest to aplikacja desktopowa, umożliwiająca wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu oraz tworzenie ewidencji VAT. Pozwala ona na generowanie, walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie plików JPK_VAT do systemu Ministerstwa Finansów. To bezpłatne narzędzie nie jest programem finansowo-księgowym. E-mikrofirma ułatwia najmniejszym przedsiębiorcom wywiązywanie się z nowego obowiązku w szczególności, gdy nie korzystają oni z fachowej pomocy księgowej.

 

 

Problemy pojawiają się dość szybko. „Po zalogowaniu się do E-mikrofirma wchodzimy na zakładkę 'lista faktur zakupu'. Przy wpisywaniu wartości lub ilości trzy miejsca po przecinku, np. 0,123, system pada. Pozwala jedynie na wpisanie 0,12. Po przemnożeniu wynik jest inny niż na oryginale rachunku. System wykaże, że jesteśmy oszustami, bo wysyłamy inny fałszywy rachunek" – pisze czytelnik Wyborczej. "Mają system, który działa na pełne grosze, a np. paliwo gazowe z PGNiG: faktura VAT netto 9,3920 zł za kWh, dystrybucja 2,9210 za kWh, czyli podawane są cztery miejsca po przecinku. Podobnie jest z energią elektryczną i innymi artykułami."

Przedsiębiorcy mają niewiele czasu na wysłanie JPK. Za jego niedostarczenie grozi kara.

Ministerstwo Finansów obsługuje zgłoszenia pod adresem jpk.helpdesk@mf.gov.pl.

Do problemu istnieje obejście (ang. workaround) - gdy cena jednostkowa na fakturze zakupu ma więcej miejsc po przecinku niż dwa, należy wpisać wartości netto z podsumowania faktury w polu 'cena jednostkowa', zaznaczając przy tym liczbę 1 (jako jedna faktura).

 

Źródła:

 

 

To powinno Cię zainteresować