Przykładowe pytania ISTQB- błędy

Przykładowe pytania ISTQB- błędy
W Internecie i w książkach znajdziecie wiele przykładowych pytań egzaminacyjnych ISTQB. Problem większości z nich jest taki, że zawierają błędy. Zamiast stać się pomocą naukową w przygotowaniu do egzaminu mogą stać się dodatkowym utrudnieniem, mylnie wskazując, co jest poprawne. Jeśli uczysz się w oparciu o pytania warto mieć świadomość ich ograniczeń.


Każdy ma inną metodę przygotowania się do egzaminu ISTQB. Część osób pilnie studiuje sylabus, część szuka przykładowych pytań i uczy się w oparciu o nie. Po wielu latach szkoleń naszą rekomendacją dla osób przygotowujących się do egzaminu jest połączenie obu tych metod:

1) Poszukaj pytań w internecie, książkach w publikacjach.
2) Odpowiedz na pytania.
3) Nie ufaj odpowiedziom sugerowanym bez podania źródła.
4) Jeśli nie masz pewności znajdź odpowiedź w sylabusie (jeśli jej tam nie ma, sprawdź w innych źródłach w internecie).
Ogólnie: nie ufaj pytaniom i odpowiedziom.

Dlaczego w pytaniach są błędy? Jest wielel przyczyn. Oto kilka:

  • mają strukturę niezgodną z sylabusem (wybór spośród dwóch odpowiedzi),
  • są nieudolnym tłumaczeniem,
  • odnoszą się do starych sylabusów (gdzie były poprawne) i nie zostały zaktualizowane,
  • odnoszą się do nieaktualnych słowników,
  • same sylabusy sa niejasne w wielu miejscach i dopuszczają interpretację,
  • itd.


Kilka przykładów błędów [język angielski] pochodzących z hinduskich stron. Tam zazwyczaj znajdziemy najwięcej błędnych pytań i odpowiedzi.

PYTANIE ZA KRÓTKIE:
It is an unfair test to perform stress testing at the same time you perform load testing.
a. True
b. False

BŁĄD MERYTORYCZNY
Testing error message fall under __________ category of testing.
a. Incremental Testing
b. Thread Testing
c. Documentation Testing
d. Stress Testing

DEFEKT JĘZYKOWY
Defects are least costly as what stage of Development cycle.
a. Analysis and Design
b. Construction
c. Requirements
d. Implementation

NIEJEDNOZNACZNE PYTANIE
QC is
a. Phase building activity
b. Intermediate activity
c. End of Phase activity
d. Design activity

NIEPOWIĄZANE Z ISTQB
Status Reports in Test Director can be generated using
a. Document Viewer
b. Document Generator
c. Document Tracker
d. None of the above

ODWOŁANIE DO STAREGO SYLABUSA
The standard that gives definitions of testing terms is:
a)    ISO/IEC 12207
b)    BS 7925-1
c)    ANSI/IEEE 829
d)    ANSI/IEEE 729

Należy pamietać, że błędy dotyczą również uznanych publikacji, które można by uważać za benchmarki. Książki współtwórcy sylabusów ISTQB, Rexa Blacka, nie tylko zawierają pytania i odpowiedzi, z którymi ciężko się zgodzić, ale również nie pokazują uzasadnienia dla odpowiedzi. Nie wiadomo więc, czy są to błędy redakcyjne, czy też merytoryczne. Co jednak najbardziej irytujące, na część pytań nie można znaleźć samodzielnie odpowiedzi, ponieważ Rex Black posługuje się pojęciami niezgodnymi z sylabusem i słownikiem. Błędy te dotyczą:

  • Advanced Software Testing - Vol. 2: Guide to the ISTQB Advanced Certification as an Advanced Test Manager: Guide to the ISTQB Advanced Certification as an Advanced Test Manager v. 2 by Rex Black (4 Jan 2009)
  • Advanced Software Testing - Vol. 1: Guide to the ISTQB Advanced Certification as an Advanced Test Analyst: Guide to the ISTQB Advanced Certification ... Test Analyst v. 1 (Rockynook Computing) by Rex Black (4 Nov 2008)


Przykładowe pytania ze strony ISTQB również zawierają błędy, lub delikatniej mówiąc, są przynajmniej niejednoznaczne. 
http://www.istqb.org/downloads/finish/46/99.html
Pytanie: TA-3.2.5 (K3) w treści jest napisane: "... If a claim in state Activated has been Closed it can only be restored to state Activated."
Zadaniem jest znalezienie przejść 0-switch i 1-switch. W odpowiedzi wartość nie zgadza się z naszymi obliczeniami, a w uzasadnieniu znajdujemy następujące możliwe przejścia: "(...) Activated via Closed to Activated, Activated via Closed to Disputed, Activated via Closed to Removed (...)". Wydaje sie być ewidentnym błędem.

Z kolei dla pytań TA-3.2.8 oraz TA-3.2.10 nawet czytając uzasadnienie, nie jesteśmy w stanie zrozumieć dlaczego właśnie ta odpowiedź jest poprawna?


Po całym procesie nauki przychodzi czas na egzamin właściwy. Kto go zdawał wie, że również w egzaminie ISTQB zdarzają się błędy. Może w tym szaleństwie jest metoda? Może uczenie się w oparciu o błędne pytania lepiej przygotuje nas do błędów końcowego sprawdzianu?To powinno Cię zainteresować