Nowa wersja słownika ISTQB. Wersja angielska.

Nowa wersja słownika ISTQB. Wersja angielska.
Z dniem 28 marca 2014 r. weszła w życie nowa wersja słownika ISTQB. Wersja 2.3.

Kolejna wersja jest wynikiem szeregu modyfikacji zasugerowanych przez członków ISTQB. Jest również uspójnieniem słownika z nowym rozszerzeniem do certyfikatu podstawowego - Agile Tester.

W nowej wersji pojawiają się nowe pojęcia:

- build verification test
- burndown chart
- BVT
- content reference model
- escaped defect
- MCDC
- n-wise testing
- PRISMA
- process reference model
- Product RISk MAnagement
- QFD
- quality function deployment
- system under test
- TDD
- test analysis
- test reporting
- traceability matrix

 

Nowa wersja to również modyfikacje w istniejących już hasłach:

- acceptance criteria
- accuracy testing
- agile manifesto
- agile software development
- agile testing
- classification tree method
- combinatorial testing
- configuration item
- configuration management
- confirmation testing
- defect-based test design technique
- Defect Detection Percentage (DDP)
- defect taxonomy
- exploratory testing
- factory acceptance testing
- incremental development model
- iterative development model
- maintainability testing
- model-based testing
- orthogonal array testing
- pairwise testing
- performance testing
- product risk
- quality risk
- re-testing
- regression testing
- risk analysis
- risk assessment
- security testing
- smoke test
- software lifecycle
- test approach
- test automation
- test basis
- test charter
- test design
- test-driven development
- test estimation
- test execution automation
- test oracle
- test strategy
- unit test framework
- usability testing
- user story.

 

Słownik w najnowszej wersji zawsze na stronach EDU: http://edu.ittraining.pl/material/Slownik-terminow-testowych-ISTQB-po-angielsku

 

 
 
 

To powinno Cię zainteresować