Spodek 2.0 - Formalnie Nieformalne Spotkanie

Spodek 2.0 - Formalnie Nieformalne Spotkanie
Spodek 2.0 to nieformalne, otwarte, darmowe, cykliczne spotkania osób związanych z szeroko pojętą branżą IT, odbywające się w stolicy aglomeracji śląskiej - Katowicach. Najbliższe już 10 lutego 2009!

Dlaczego "nieformalne"? Nie jest to konferencja, nie obowiązują krawaty, nie ma wykładów akademickich czy długiego przedstawiania oferty firmowej. Za to jest luz, integracja środowiska związanego z IT, wymiana doświadczeń i zdobywanie nowych kontaktów. Spodek 2.0 wpisuje się w międzynarodowy trend organizowania spotkań branżowych o interaktywnej, towarzyskiej formie, nastawionych na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami.

Cytując dalej za stroną:

"To co wyróżnia spotkania typu barcamp od konferencji poświęconych Internetowi to przede wszystkim nieformalny, otwarty i interaktywny charakter oraz brak wyraźnego podziału na prezentujących i słuchaczy. Uczestnicy są zachęcani do zadawania pytań podczas prezentacji oraz prezentowania własnych wniosków i przemyśleń. Prezentacje przedstawiane podczas spotkań barcampowych mają zwykle formę analizy przypadku konkretnego przedsięwzięcia internetowego i dość często stanowią cenne źródło informacji dla tych uczestników, którzy noszą się z zamiarem uruchomienia internetowego start-up'a. Ważnym elementem spotkań jest czas po prezentacjach, kiedy w luźnej, klubowej atmosferze wszyscy uczestnicy mogą się bliżej poznać i porozmawiać nie tylko o Internecie."

Na najbliższym spotkaniu również pojawi się Radosław Smilgin z prezentacją: "Jak Google pomaga nam dbać o
> jakość stron WWW?"

Więcej na stronie organizatora >>

To powinno Cię zainteresować