Szkolenia na zamówienie

Szkolenia na zamówienie
Oprócz standardowej bazy szkoleń, dostępnych w testerzy.pl istnieje baza szkoleń, którą organizujemy na zamówienie.

Lista szkoleń:

Teoria Testowania
ISTQB Poziom Advanced - Test Analyst. Przygotowanie do Egzaminu.
ISTQB Poziom Advanced - Technical Test Analyst. Przygotowanie do Egzaminu.
ISEB Certificate in Software Test Management. Przygotowanie do Egzaminu.
ISEB Certificate in Software Test Analysis. Przygotowanie do Egzaminu. 

Dokumentacja w Procesie Testowania

Praktyka Testowania
Testowanie w Bankowości
Testowanie w Telekomunikacji

Testowanie Funkcjonalności - Functional Testing

Narzędzia Open Source
Mantis - od podstaw do funkcji zaawansowanych
Bugzilla - od podstaw do funkcji zaawansowanych
TestLink - od podstaw do funkcji zaawansowanych
JMeter - od podstaw do funkcji zaawansowanych
Selenium - od podstaw do funkcji zaawansowanych
Automatyzacja Testów Funkcjonalnych Aplikacji Internetowych w Narzędziach Open Source
Automatyzacja Testów Funkcjonalnych Desktopowych w Narzędziach Open Source
Automatyzacja Testów Wydajnościowych w Narzędziach Open Source
Automatyzacja Testów Użytecznościowych w Narzędziach Open Source 

 

Narzędzia Komercyjne
HP Test Director dla Zaawansowanych
HP Quick Test Pro od Podstaw
HP Quick Test Pro dla Zaawansowanych

IBM Rational ClearQuest dla Zaawansowanych
IBM Rational Robot
IBM Rational Functional Tester od Postaw
IBM Rational Functional Tester dla Zaawansowanych 

Microsoft VisualStudio Team System dla Testerów 

AutomatedQA TestComplete od Podstaw
AutomatedQA TestComplete dla Zaawansowanych

Parasoft WebKing od Podstaw
Parasoft WebKing dla Zaawansowanych
Parasoft SOATest od Podstaw
Parasoft SOATest dla Zaawansowanych 

W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o kontakt z naszym biurem

To powinno Cię zainteresować