Testowanie startupów - promocja totalna!

Testowanie startupów - promocja totalna!
testerzy ogłaszają promocję totalna na testowanie dla startupów internetowych. Testy przeprowadzamy za 1 PLN netto!  

 

Aby zgłosić startup należy na adres kontakt@testerzy.pl przesłać:

- informację o startupie

- adres pod jakim dostępny jest startup (login/hasło jeśli konieczne)

- propozycje co należy przetestować

- dokumentację (jeśli istnieje).

 

Przesłanie zgłoszenia jest równoważne z akceptacją "Zasad" opisanych poniżej.

Cena za całość usługi wynosi 1 PLN netto.

Promocja obowiązuję do końca maja 2012.

 

Zasady:

  • testerzy.pl poświęcą swój czas (nie mniej niż 20h) na funkcjonalne przetestowanie aplikacji będących startupem.
  • Zakres prac, typy testów i oferowane wsparcie będzie uzgadniane z startuperem. Przy braku porozumienia testerzy.pl mogą odmówić wykonania testów.
  • testerzy.pl mają prawo do informowania na swoich stronach o testach przeprowadzonych w startupach, użycia logo startupu lub też firmy tworzącej startup w portfolio swoich działań.
  • Startup musi mieć zaimplementowaną przynajmniej jedną, w pełni działającą, kluczową funkcję (inną niż standardowe funkcje np. logowanie, formularz kontaktowy itp.).
  • Startuper będzie współdziałał z testerzy.pl w celu realizacja testów. Brak współpracy jest równoważny z brakiem testowania.
  • Wynik prac przekazywany będzie w postaci raportów błędów.
  • Promocja dotyczy tylko nowych klientów testerzy.pl
  • testerzy.pl mają prawo do odmówienia przeprowadzania testów bez podania przyczyny.

To powinno Cię zainteresować