Walne zgromadzenie SJSI

Walne zgromadzenie SJSI
Zarząd SJSI i wszyscy członkowie mają prawo uczestniczyć w Walnym Posiedzeniu.

Planowany porządek obrad:

  •     Otwarcie Zgromadzenia;
  •     Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia;
  •     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013;
  •     Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2013 r.
  •     Sprawozdanie z prac Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu na dzień 31.12.2013 roku;
  •     Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej na dzień 31.12.2013 roku;
  •     Wolne wnioski – dyskusja;
  •     Zamknięcie Zgromadzenia.

 Pierwszy termin: 14 lipca 2014 17.15.
 Drugi termin: 14 lipca 2014 17.30.

 Miejsce: siedziba Oracle, ul. Przyokopowa 31, 01-208, piętro 6

To powinno Cię zainteresować