Zarządzanie jakością przez zadania

Zarządzanie jakością przez zadania
13 czerwca 2014 r. podczas FORUM JAKOŚCI SYSTEMÓW IT Radek Smilgin (testerzy.pl) zaprezentuje koncepcję zarządzania jakością poprzez zadania.

 

Opis prezentacji

W całym procesie wytwarzania oprogramowania kluczowym elementem jest dostarczenie działającego i zaakceptowanego przez klienta produktu. Bez względu na model czy też metodykę prowadzenia projektu zarządzanie sprowadza się do zbioru zadań do wykonania.

Pewnym kłopotem w zarządzaniu jakością staje się mnogość nazw dla zadań związanych z zapewnieniem i kontrolą jakości. W bardziej formalnych procesach testowych mamy więc zadanie nazywane przypadkiem testowym, w bardziej elastycznym mamy sesje eksploracyjne, a w podejściu ad-hoc-owym mamy zadanie typu „przetestuj to”. Do tego dochodzą również zadania związane z przeglądami, weryfikacją statyczną, realizacją bramek procesowych, retestami, regresją, uruchomieniem testów automatycznych i wieloma innymi.

Celem prezentacji jest pokazanie jak poprzez rezygnację z pewnych detali projektu testowego lider może kontrolować jakość produktu i oceniać status i postęp testów. Omówione zostanie również wsparcie narzędziowe dla takiego uproszczonego podejścia.

 

W imieniu autora zapraszamy na prezentację.

 

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:
 

 

 

To powinno Cię zainteresować