Zdawalność egzaminu ISTQB

Zdawalność egzaminu ISTQB
Niestety nie ma pełnych danych o zdawalności egzaminów ISTQB. Są jedynie szczątkowe informacje, przecieki i domysły.

SJSI podaje wyniki na swoich stronach internetowych: http://sjsi.org/?m=45

Wynika z nich, że egzamin Certyfikowany Tester zdaje 95% osób podchodzących do egzaminu otwartego i 88% osób podchodzących do egzaminu zamkniętego po akredytowanym kursie.

Na Lloyd Roden Consulting znajdziemy porównanie jego wyników z "standardowymi" wynikami ISTQB / ISEB. Kłopot polega na tym, że nie mamy informacji o źródle tych danych. Na podobne dane powołuje się firma Grove. Możemy jedynie zakładać, że wyniki pochodzą z Wysp Brytyjskich.


Podaje on, że egzamin zdaje:
- ISTQB Certified Tester. Foundation Level - około 80%
- ISTQB Advanced Test Manager - około 60%
- ISTQB Advanced Technical Test Analyst - około 70%
- ISTQB Advanced Test Analyst - około 70%.
To powinno Cię zainteresować