Słownik języka ponglish. Anglicyzmy w projekcie informatycznym.

http://techwriter.pl/langlydz-part-lan/