Analiza domenowa wg ISTQB

Analiza domenowa wg ISTQB
Nowym tematem w szkoleniu ISTQB Poziomu Zaawansowanego jest analiza domenowa. Ze względu na złożoność tematu poddaliśmy go dogłębnej analizie.

 

Na pierwszy rzut oka analiza domenowa wydaje się być innym opisem wartości granicznych i klas równoważności z uwzględnieniem dodatkowych pojęć, takich jak:

IN - test poprawnej klasy równoważności

OUT - test na zewnątrz poprawnej klasy równoważności

ON - poprawna wartość graniczna

OFF - niepoprawna wartość graniczna.

 

Na przykład badając poprawną wartość graniczną "1000" dla przedziału <-1000; 1000> pojawiają się nam następujące wartości:

IN = 0

OUT = 2000

ON = 1000

OFF = 1001.

 

Technika jest więc rozwinięciem techniki analizy wartości granicznych z uwzględnieniem perspektywy pojedynczej granicy.

Niestety dodatkowe zamieszanie w technice wprowadzają publikacje w sieci, które nie zawierają pełnego wyjaśnienia co jest, a co nie jest wartością graniczną. Przeszukując zasoby Internetu natrafialiśmy głównie na publikacje Rexa Blacka, który szeroko opisuje zagadnienie. Przykład: http://www.rbcs-us.com/images/documents/quality-matters-q3-2009-rb-article.pdf

Opisany tam przykład przedziału (0;100) zwraca następujące wartości dla granicy "0":

IN = 15

OUT = -7

ON = 0

OFF = -1.

 

Ponieważ następuje tu pewna niekonsekwencja względem wartości granicznych poznanych wcześniej, poprosiliśmy Rexa o wyjaśnienie. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

The thing to remember about domain analysis is that it uses three-point boundary value analysis, in the sense that the boundaries are defined mathematically rather than graphically.  So, the boundary value itself is a value.

 

To powinno Cię zainteresować