Kiedy należy przestać testować?

Kiedy należy przestać testować?
Testować potencjalnie można bez końca. Nie możemy jednak kontynuować testów do momentu znalezienia ostatniego błędu w systemie. To oczywiście niemożliwe.

W pewnym momencie należy przerwać i dostarczyć system do klienta. Pytanie brzmi, kiedy uznać, że oprogramowanie jest wystarczająco dobrze sprawdzone?

Testowanie mieści się pomiędzy budżetem projektu, czasem na jego realizację i jakością dostarczanego rozwiązania.

Pesymistyczny scenariusz zakłada przerwanie testowania w momencie, kiedy jeden z trzech wymienionych zasobów ulegnie wyczerpaniu.

Przykłady:

 • zbliżająca się data wypuszczenia oprogramowania na rynek,
 • wyczerpany budżet projektu,
 • upłynięcie czasu przeznaczonego na testy Alfa, Beta,
 • założony procent wykonanych przypadków testowych uzyskał status "passed",
 • pokrycie kodu/funkcjonalności/wymagań, osiągnęło założony poziom,
 • liczba wykrywanych błędów spadła poniżej zakładanego progu.

W optymistycznej wersji zakończenie testów następuje gdy:

 • oprogramowanie spełnia założone wymagania jakości,
 • korzyści z kontynuowania testów przestają rekompensować koszty ponoszone na testowanie.

Przykłady:

 • częstotliwość występowania błędów jest na akceptowalnym (wystarczająco niskim) poziomie,
 • pokrycie kodu, funkcjonalności, wymagań osiągnęło pożądany procent,
 • liczba wykonań przypadków testowych, ukończonych sukcesem jest na pożądanym poziomie.

Powyższy artykuł jest przedrukiem z wygasłego bloga testerskiego testowanie.net.
 

Źródła:
https://web.archive.org/web/20170728112151/http://www.testowanie.net/testowanie/kiedy-nalezy-przestac-testowac

To powinno Cię zainteresować