Rola testowania akceptacyjnego (UAT)

Rola testowania akceptacyjnego (UAT)
Każdy, kto jest w jakikolwiek sposób zaangażowany w tworzenie oprogramowania wie, że zapewnienie pozytywnego doświadczenia użytkownika końcowego jest jednym z kluczowych jego elementów. Jednym ze sposobów, aby tego dokonać, jest zastosowanie testów akceptacyjnych (z ang. User Acceptance Test, UAT).

Etap testów akceptacyjnych jest ostatnim etapem całego procesu testowania oprogramowania. Pojawia się ono już po zakończeniu testów jednostkowych, integracyjnych oraz testów systemowych, ale jeszcze przed samym uruchomieniem produktu i jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju oprogramowania. To właśnie on weryfikuje wrażenia użytkownika końcowego, pomagając jednocześnie określić, czy oprogramowanie zostanie przez niego zaakceptowane.

Chociaż testowanie akceptacyjne może przynieść wiele korzyści, jest ono dość często pomijane przez wytwórców, którzy określają je jako niepotrzebny i czasochłonny proces. Mimo to testy UAT mogą tak naprawdę nie tylko pomóc określić jakość aktualnie tworzonego i każdego kolejnego wdrażanego oprogramowania, ale także pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze, jeśli upewnimy się, że system ostatecznie działa tak, jak zostało to ustalone pierwotnie.

Trzeba też pamiętać, że testowanie akceptacyjne nie jest tylko jednorazowym przedsięwzięciem. Wykracza poza projekty wytwórczy i jest powtarzane przy kolejnych fazach, poprawkach, wydaniach/dalszych modyfikacjach lub dostosowaniu i aktualizacjach.

Korzyści z testowania akceptacyjnego

Testy akceptacyjne mają kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrażania nowych aplikacji biznesowych i ulepszeń oprogramowania, a także dla zapewnienia wydajności i sukcesu organizacji. Wśród najważniejszych korzyści wymienić można:

 1. Wykazanie, że funkcje oprogramowania działają w sposób dostosowany do ich rzeczywistych zastosowań. Samo testowanie akceptacyjne koncentruje się na wydajności i zachowaniu użytkownika systemu, aby stwierdzić, czy interakcje między funkcjonalnością oprogramowania a procesem myślowym użytkownika końcowego są zgodne.
 2. Dzięki testowaniu i weryfikacji przez te same osoby, które będą z nim pracować na co dzień, otrzymamy znacznie lepsze oprogramowanie oraz możliwości szybkiego identyfikowania i naprawy uszkodzonych funkcji systemu.
 3. Przegląd jakości zapewniany przez testy akceptacyjne jest dobrym sposobem na zapewnienie zwrotu z inwestycji z projektu. 
 4. Proces UAT pozwoli upewnić się, że tworzone oprogramowanie będzie miało możliwość integracji z platformami innych firm, np. z narzędziami do tworzenia witryn internetowych, oprogramowaniem wspierającym e-mail marketing, narzędziami do zarządzania projektami, aplikacjami do social media, czyli wszystkim tym, czego użytkownicy końcowi mogą potrzebować, aby efektywnie korzystać z oprogramowania.

W jaki sposób wykorzystać UAT?

UAT, oprócz wcześniej wspomnianych cech i korzyści, mogą służyć również do lepszego zrozumienia oprogramowania i może być ono wykonywane w różnoraki sposób. 

 1. Używanie testów akceptacyjnych do wewnętrznego rozwoju oprogramowania.
 2. Korzystanie z procesu testowania, by przeglądać nowe funkcje oprogramowania.
 3. Zapraszanie użytkowników do wzięcia udziału w testach (testy alfa).
 4. Używanie testów beta jako swoistej funkcji premium, by dostarczyć subskrybentom oprogramowania pakiet nowych, niedostępnych dla innych funkcji.
 5. Udostępnianie informacji o UAT oraz jego wynikach w mediach społecznościowych, e-mailach czy innych kanałach w ramach cyfrowych kampanii marketingowych

W jaki sposób zaplanować i utrzymać proces UAT?

Zrozumienie potrzeb docelowych użytkowników i ich oczekiwanego zachowania jest podstawą sukcesu procesu wytwarzania oprogramowania. Daje możliwość zdefiniowania kryteriów akceptacji, co doprowadzi do opracowania lepszych testów, aby szybko zakończyć cały proces. Nie wolno także zapomnieć o śledzeniu wszystkich wyników wraz z zespołem programistów oraz o tworzeniu i udostępnianiu do wglądu aktualnych raportów. 

Poniższe kroki pomogą zaplanować i zarządzać procesem UAT:

 1. Planowanie – głównie ram czasowych.
 2. Projektowanie przypadków testowych z uwzględnieniem określenia potrzeb docelowych użytkowników i interesariuszy, zgodnie ze ścieżką użytkownika i specyfikacjami produktu, kryteriami akceptacji i danymi testowymi.
 3. Budowanie zespołu UAT, składającego się z rzeczywistych użytkowników końcowych lub użytkowników, którzy nie uczestniczyli w fazach rozwoju lub testowania (w celu zapewnienia obiektywności). 
 4. Wykonywanie i dokumentowanie przypadków testowych. Zespół UAT wykonuje przypadki testowe wraz z odpowiednimi losowymi testami eksploracyjnymi, po czym wszystkie błędy są rejestrowane w systemie śledzenia błędów wraz z krokami do odtworzenia.
 5. Naprawianie błędów zgłoszonych przez użytkowników. 
 6. Potwierdzenie poprawek. Po przeprowadzeniu wszystkich testów UAT i uzyskaniu wyników można podjąć decyzję o akceptacji, w zależności od końcowej opinii użytkowników. 

Podsumowanie

UAT to ostatni etap cyklu testów oprogramowania. Jest to jednak również jeden z najważniejszych procesów, które można wykonać, aby zapewnić sukces oprogramowania. Należy tylko pamiętać, że aby był on skuteczny, powinien być traktowany jako walidacja, a nie weryfikacja. 

Źródła:
https://devops.com/what-is-user-acceptance-testing-and-why-is-it-so-important/

To powinno Cię zainteresować