#procestestowy

TMMi. Struktura

239
Struktura TMMi w dużej mierze opiera się na strukturze CMMI. W tej publikacji opisane zostały elementy i struktura TMMi. Ponadto opisano wsparcie zapewnione przez CMMI dla wdrożenia TMMi.

Czy automatyzacja to testowanie?

1671
Wynikiem procesu automatyzacji jest automat kontrolujący jakość oprogramowania. W powszechnym rozumieniu automat jest testem, a automatyzacja jest testowaniem.

Koniec przypadków testowych

5304
Na naszych oczach kończy się era przypadku testowego w projektach. Spotyka się go coraz rzadziej i tylko w specyficznych projektach.

Can testing prove that the software is free from defects?

1961
Software testing is one of the fundamental elements of software development process that can ensure increased reliability and improved quality of products.

Co to jest testowanie?

10565
Jak testowanie definiowane jest w ISTQB Poziomu Podstawowego? Prezentujemy wybrane fragmenty z najnowszego sylabusa.