#procestestowy

Produkty testowania

2437
Specyfikacja testowa, tworzona w przygotowaniu do uruchomienia testów, to zbiór różnego typu dokumentów. Ich nazwy w słowniku ISTQB® nie zawsze odzwierciedlają sedno praktyki testerskiej.

Jak porządnie opisać znaleziony defekt?

1647
Defekty znalezione w oprogramowaniu można dokumentować na różne sposoby, używając różnych narzędzi. Istnieje jednak kilka uniwersalnych cech, niezależnych od techniki prowadzenia dokumentacji, które decydują o jakości opisu defektu.

Odseparowanie danych od testów

1551
Projektowanie architektury kodu i projektowanie systemów, z osobną warstwą dla danych, jest powszechną, dobrą praktyką z wieloma zaletami. Osobna warstwa danych w testowaniu również się sprawdza.

TMMi. Struktura

816
Struktura TMMi w dużej mierze opiera się na strukturze CMMI. W tej publikacji opisane zostały elementy i struktura TMMi. Ponadto opisano wsparcie zapewnione przez CMMI dla wdrożenia TMMi.

Czy automatyzacja to testowanie?

2431
Wynikiem procesu automatyzacji jest automat kontrolujący jakość oprogramowania. W powszechnym rozumieniu automat jest testem, a automatyzacja jest testowaniem.

Koniec przypadków testowych

5989
Na naszych oczach kończy się era przypadku testowego w projektach. Spotyka się go coraz rzadziej i tylko w specyficznych projektach.

Can testing prove that the software is free from defects?

2504
Software testing is one of the fundamental elements of software development process that can ensure increased reliability and improved quality of products.

Co to jest testowanie?

14171
Jak testowanie definiowane jest w ISTQB Poziomu Podstawowego? Prezentujemy wybrane fragmenty z najnowszego sylabusa.