Produkty testowania

Produkty testowania
Specyfikacja testowa, tworzona w przygotowaniu do uruchomienia testów, to zbiór różnego typu dokumentów. Ich nazwy w słowniku ISTQB® nie zawsze odzwierciedlają sedno praktyki testerskiej.


Choć ISTQB® unika grafik, to dla lepszego zrozumienia relacji między dokumentami używanymi w procesie testowania, warto odwołać się do prostego ich zwizualizowania. Poniższa grafika pokazuje w jakiej kolejności powstają "dostawcy z testów" (tzw. test deliverables) 

relacja-miedzy-produktami-testowania.png

Relacja między produktami testowania. Wizualizacja autorstwa R. Smilgin

Podstawa testów jest dokumentem, który pokazuje, jak system powinien się zachowywać. Dostarczany jest zazwyczaj przez analityka. W prawdziwym życiu sprowadza się to jednak do specyfikacji wymagań. Nie jest to produkt testowania.

Warunki testowe stanowią pierwsze produkty testowania. Są to pomysły, obrazujące na co warto zwrócić uwagę przy testowaniu aplikacji. Nawet w projektach formalnych, na etapie zbierania pomysłów na testy, warunek testowy rzadko kiedy ma formę dokumentu. Z tego powodu dostawa testów, w większości, będzie jedynie obiektem wirtualnym. Co ciekawe, odpowiednikiem warunków testowych w testowaniu eksploracyjnym, są tzw. idee testowe, które wpisywane są zazwyczaj do karty testów.

Przypadki testowe, zasilone danymi testowymi, to opisy wykonania testów z warunkami początkowymi, końcowymi oraz oczekiwanym rezultatem. Zgodnie z najnowszym syllabusem ISTQB® poziomu podstawowego, przypadek testowy może zawierać akcje, czyli coś co zazwyczaj nazywamy w projektach "krokami testu".

Dane testowe mogą być osobnym, niepowiązanym z testem, bytem. Na przykład może to być plik z wartościami, jakie można podać podczas uruchamiania testów.

Procedury testowe to poukładane w logiczną całość przypadki testowe. W tym wypadku, w projektach, mówimy zwykle o "scenariuszach testowych".

Skrypty testowe wraz z danymi, jednoznacznie wskazują na automaty. Warto podkreślić, że tworzenie skryptów w oparciu o przypadki testowe, zazwyczaj uznaje się za złą praktykę.

Harmonogram wykonania testów to zbiór przypadków, procedur i skryptów testowych, jakie należy uruchomić dla danej wersji oprogramowania.


Więcej o produktach testowania dowiecie się z sylabusa poziomu podstawowego

4130

Powiązane szkolenia

13-15
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Teoria testowania
1 400PLN
ISTQB® Poziom Podstawowy
7
Wolnych miejsc
Rezerwuj
13-17
marca
2023
Jarosław Hryszko
online
Teoria testowania
3 450PLN
ISTQB® Poziom Zaawansowany - Kierownik Testów
13
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-22
lutego
2023
Adam Roman
online
Teoria testowania
2 400PLN
ISTQB® Poziom Zaawansowany - Techniczny Analityk Testów
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
14-16
lutego
2023
Adam Roman
online
Teoria testowania
2 400PLN
ISTQB® Poziom Zaawansowany - Analityk Testów
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
06-08
marca
2023
online
Teoria testowania
2 550PLN
ISTQB® Inżynier Automatyzacji Testowania - Moduł Specjalistyczny
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-21
marca
2023
Arnika Hryszko
online
Teoria testowania
1 622PLN
ISTQB® Tester Zwinny
13
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-23
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
Warszawa
Praktyka testowania
3 200PLN
Zawód Tester
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
11-13
kwietnia
2023
Jarosław Hryszko
online
Teoria testowania
2 600PLN
Certified Tester - AI Testing
14
Wolnych miejsc
Rezerwuj

To powinno Cię zainteresować