Player vs. ipla

Player vs. ipla
W Polsce są dwa popularne serwisy streamingowe. W ramach praktykowania testowania postanowiliśmy je porównać.

Porównawcza sesja eksploracyjna to ciekawa forma badania dwóch podobnych funkcjonalnie usług lub aplikacji. Podczas uczenia się jednej aplikacji od razu porównujemy działanie tej samej funkcji w drugim oprogramowaniu i dzięki temu możemy ocenić, która z nich działa „lepiej”. Końcowym rezultatem będzie zestawienie wad i zalet obu usług.

Autor: Anna Mioduszewska Wersja dokumentu: 1.0
Data: 10.12.2020
Czas trwania sesji: 1 godzina 30 minut
Czas przygotowania środowiska i projektowania testów: 40 minut Czas testowania: 50 minut
Aplikacja:
player
https://player.pl/
ipla
https://ipla.tv
Środowisko testowe:
Przeglądarka: Microsoft Edge wer. 87.0.664.57
Nazwa urządzenia: Microsoft Surface Pro 7
System operacyjny: Windows 10 Pro
Procesor: Intel (R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60 GHz 2.71 GHz
Pamięć: 8,00 GB
Idea eksploracji: Player i Ipla są platformami VoD umożliwiającymi dostęp do płatnych oraz darmowych materiałów video. Celem testów jest porównanie jakościowe obu serwisów poparte wskazaniem defektów w ich działaniu.
Procent realizacji idei: 100% przy założeniu, że dla każdego z serwisów został wykryty min. 1 defekt
Przetestowane przypadki:
- możliwości logowania
- możliwość otwarcia materiałów video w każdej z kategorii
- możliwość obejrzenia offline włączonego wcześniej video
- działanie przycisków przypisanych do ekranu wyświetlania
- weryfikacja przycisków nawigacji
- wyszukiwarka: wyszukiwanie po słowie z tytułu, po całym tytule, po początku tytułu, min i max liczba znaków w wyszukiwarce, użycie znaków specjalnych
- filtry wyszukiwarki: poprawność działania filtrów włączanych oddzielnie, razem, wybór >1 opcji w jednym rodzaju filtra, sortowanie w powyższych konfiguracjach
- działanie tagów przypisanych do materiałów
- działanie linków do social media, regulaminów, pomocy technicznej
- opcje edycji profilu
Defekty:
ID.P-1: Włączenie filtra "Dostępne dla ciebie" w wybranej kategorii powoduje wyświetlenie listy materiałów darmowych jak również płatnych – niedostępnych bez wykupienia dostępu ID.I-1: Kategoria "Film" posiada nielogicznie zaprojektowany filtr "Darmowe": NIE/TAK, który pozwala na zaznaczeie obu opcji, przez co użycie filtra traci sens - użytkownik po wykonaniu 2 kliknięć i zaznaczeniu obu opcji dostaje wynik, jakby w ogóle nie użył  filtra
ID.P-2: Wyszukiwarka tytułów uruchamia się po wpisaniu 3 znaków, ale podaje również wyniki zawierające 2 z 3 wpisanych znaków ID.I-2: W kategorii "Film" po wybraniu >1 kategorii np. Animowany + Dla dzieci + Komedia wynikiem jest suma wszystkich filmów z każdej z kategorii zamiast filmów, które spełniają kryteria wszystkich zaznaczonych kategorii
ID.P-3: Wyszukiwarka wymusza kolejność zaznaczania filtrów – prawidłowe wyniki są zwracane tylko w przypadku wpisania danych w kolejności:
1. Kategoria
2. Jeden, dwa lub wszystkie z 3 filtrów:  - ikona suwaka (Ostatni dzwonek/Ostanio dodane/Wkrótce/4K)  - "Tylko Polskie"
- "Dostępne dla Ciebie".
W przypadku zaznaczenia dowolnego lub wszystkich filtrów z punktu 2. a następnie zaznaczenia Kategorii, wyszukiwarka resetuje wyniki dla punktu 2. i pokazuje jedynie wynik: dostępne tytuły dla Kategorii
ID.I-3: Wyszukiwarka w kategorii "Film" --> Kraj produkcji nie działa. Po wybraniu w wyszukiwarce kraju produkcji np. Litwa + Chińska Republika Ludowa zwracane są losowe wyniki (filmy m.in. polskie i amerykańskie)
- ID.I-4: Wyszukiwarka tytułów zaczyna uruchamiać się po wpisaniu 3 znaków, ale podaje również wyniki zawierające 2 z 3 wpisanych znaków
Sugestie ulepszenia:
Ujednolicenie sposobu komunikowania o opłacie za dostęp do materiału video: informacja o konieczności opłacenia dostępu pojawia się po kliknięciu na tytuł – na screenie z materiału video w 3 formach:
1. banner z informacją WYKUP DOSTĘP OD X ZŁ
2. banner z informacją WYKUP DOSTĘP
3. brak banneru z informacją – przekierowanie na stronę z informacją o płatności pojawia się dopiero po próbie włączenia materiału
Jedynie kategoria "Film" zawiera filtr "Darmowe: TAK/NIE". Materiały w pozostałych kategoriach również dzielą się na darmowe/płatne (aby to zweryfikować, należy po kolei klikać na każdy materiał) – potrzeba dodania filtra do pozostałych kategorii
- W filtrze "Darmowe" zaznaczenie opcji TAK powinno automatycznie resetować opcję NIE, ale ten rodzaj filtra można zastąpić wygodniejszym w użyciu filtrem w formie suwaka
- Poziome paski z kategoriami materiałów video i ich miniaturami nie pokazują wszystkich dostępnych treści – np. kategoria "Bajki dla najmłodszych" pokazuje tylko 10 tytułów z bazy kilkudziesięciu tytułów, co może być mylące dla użytkownika
- Nieintuicyjna ścieżka do pełnej listy tytułów dla danej kategorii – zbyt mało widoczny górny pasek zadań wskazujący na to, że cała baza tytułów zawarta jest w poziomych paskach z miniaturami
Porównanie:
Player oraz Ipla spełniają swoją funkcję, jaką jest dostęp do bazy materiałów video i możliwość ich odtworzenia. Jakość obu serwisów jest porównywalna, jednak w obu przypadkach wymaga poprawy – podczas krótkiej sesji testów eksploracyjnych udało się znaleźć szereg defektów w obszarach najważniejszych z punktu widzenia użytkownika.
Inne są również wady i zalety w przypadku korzystania z każdego z serwisów:


Player:
Wady:
Oba serwisy zawierają defekty dla funkcjonalności najbardziej istotnej z punktu widzenia użytkownika, czyli wyszukiwarki, jednak w przypadku player.pl korzystanie z wyszukiwarki może być szczególnie uciążliwe, ponieważ filtr "Dostępne dla Ciebie" zwraca wyniki zawierające materiały niedostępne bez opłacenia dostępu. Materiały płatne stanowią znaczącą większość dostępnych w serwisie treści, więc nieprawidłowo działająca wyszukiwarka może spowodować opuszczenie przez użytkownika strony po kilkukrotnej bezskutecznej próbie otwarcia materiału.
Zalety:
Player posiada przemyślaną ścieżkę pomocy technicznej z kilkoma ścieżkami rozwiązywania problemu: wyszukiwarka problemu, najczęściej zadawane pytania, rozpisane graficznie kategorie poszukiwanej pomocy w podziale od najbardziej ogólnych do szczegółowych, tutoriale, możliwość testu urządzenia pod kątem spełniania wymagań do odtwarzania video, mailowa pomoc techniczna oraz możliwość rozmowy z pomocą techniczną na Messengerze. Jest to rozbudowana funkcjonalność w porównaniu z iplą, w której pomoc techniczna opiera się na informacji nt. najczęstszych pytań i na formularzu do kontaktu mailowego.


Ipla:
Wady:
Nieprzejrzysty, nieintuicyjny interfejs użytkownika – głównie ze względu na zbyt małe paski wyboru akcji i przyciski, przez co niektóre z funkcji mogą przez użytkownika pozostać niezauważone.
Zalety:
Możliwość obejrzenia nieodpłatnego materiału video bez konieczności zakładania konta/logowania.
Ocena jakości: zarówno Player jak i Ipla odbiegają poziomem od swojego głównego konkurenta na rynku globalnym, jakim jest Netflix, co spowodowane jest dużą liczbą defektów w działaniu wyszukiwarki, czyli jednej z najważniejszych funkcji z punktu widzenia użytkownika. Nie ma możliwości wskazania, który z serwisów prezentuje wyższą jakość, ponieważ oba zawierają defekty w tych samych obszarach.

Raport przygotowany został przez Annę Mioduszewską w ramach praktyk testerskich po kursie „Zawód Tester”.

To powinno Cię zainteresować