Polityka i strategia testów na testerzy+

Polityka i strategia testów na testerzy+
Opracowanie polityki i strategii testów wymaga czasu i wysiłku, ale korzyści płynące z ich posiadania są zdecydowanie warte tego zaangażowania. Teraz zrobicie to o wiele łatwiej korzystając z nowych materiałów na Platformie testerzy+.

Słownik ISTQB® opisuje strategię testów jako: opis sposobu przeprowadzania testowania, aby osiągnąć cele testów w danych okolicznościach. Z kolei polityka testów jest określana jako dokument wysokiego poziomu opisujący zasady, podejście i główne zadania w organizacji dotyczące testowania.

Polityka testów stanowi fundament strategii testowania. Określa ona ogólne cele, role i obowiązki w procesie testowania, a także standardy i procedury, które należy stosować. 

Dobrze zdefiniowana polityka testów zapewnia spójność i efektywność testowania w całej organizacji. 

Strategia testów jest bardziej szczegółowym dokumentem, który określa, jak będą realizowane cele testów. Powinna ona być elastyczna i dopasowana do specyfiki danego projektu, należy ją regularnie aktualizować, aby odzwierciedlać zmiany w oprogramowaniu i otoczeniu projektu.

Te dwa ważne dokumenty zapewniają spójność i efektywność całego procesu testowego. Dobrze skonstruowane strategia i polityka testów mogą znacząco przyczynić się do poprawy jakości oprogramowania w organizacji i zmniejszenia ryzyka błędów.

Nowość na testerzy+

Już teraz możecie pobrać nasze dwa nowe materiały, które udostępniliśmy dla Was na Platformie testerzy+, dotyczące strategii i polityki testów:

polityka-i-strategia-testow.jpgKażdy z dokumentów zawiera krótkie wprowadzenie opisujące to, czym jest polityka / strategia testów wraz ich oficjalnymi definicjami ze słownika ISTQB® oraz odnośnikami do rozszerzonej wiedzy na ten temat, a także ze szczegółowym omówieniem kluczowych obszarów zarówno strategii, jak i polityki testów.

Materiały są krótką pigułką wiedzy, która przeprowadzi Was przez te ważne elementy hierarchii testowej.

Sprawdź też

Co jeszcze możecie znaleźć na Platformie testerzy+? Jakiś czas w materiałach pomocniczych omawialiśmy:

Więcej znajdziecie na: https://plus.testerzy.pl/materialy

Poszerzaj swoją wiedzę z testerzy+

Przypominamy, że oprócz bieżącej aktualizacji naszej bazy, cały czas przyjmujemy Wasze zapotrzebowanie na materiały „szyte na miarę”.  Swoje propozycje możecie zgłaszać do nas za pośrednictwem Listy życzeń, a jeśli Wasza prośba otrzyma najwięcej głosów użytkowników - my stworzymy kolejne materiały „szyte na miarę”!

Źródła:
https://glossary.istqb.org/pl_PL/term/strategia-testow
https://glossary.istqb.org/pl_PL/term/polityka-testw

To powinno Cię zainteresować