Struktura certyfikacji ISTQB®. 2023

Struktura certyfikacji ISTQB®. 2023
Choć pomniejsze aktualizacje sylabusów, pojęć i struktury certyfikacji mogą Wam umykać, to trzeba podkreślić, że ISTQB® ma ciągle zmieniające się portfolio certyfikatów. Jest też na tyle złożone, że wymaga dodatkowego wyjaśnienia.

Aktualna struktura certyfikacji wygląda tak, jak na poniższym obrazku. Wyróżnić możemy trzy główne ścieżki (streamy):

  • Agile / Zwinna
  • Core / Główna
  • Specialist / Specjalista

portfolio-istqb-2023.jpgU podstawy wszystkich certyfikatów leży Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy (ang. Certified Tester), który jest wymagany do zdawania kolejnych certyfikatów. Tu też wkrada się pewien problem w zrozumieniu struktury, który ma być naprawiony w kolejnych latach. Na Poziomie Podstawowym mamy również certyfikat Agile Tester, który z kolei wymagany jest dla wszystkich dalszych certyfikacji w ścieżce Agile. Możliwe, że w przyszłości Certified Tester w całości zastąpi certyfikat Agile Tester.

Poziom Zaawansowany w ścieżce głównej, najbardziej historyczny, to Technical Test Analyst, Test Analyst i Test Manager. Dwa pierwsze w ostatnich latach zostały znacząco odświeżone, a Kierownik Testów ciągle czeka na nową wersję. Jest to krytyczny element struktury, ponieważ umożliwia podejście do kolejnych certyfikatów na poziomie eksperckim. ISTQB® zależy na mocniejszej promocji tych niecieszących się szczególnym zainteresowaniem certyfikatów, dlatego w pierwszej kolejności musi „naprawić” Test Managera, aby „otworzyć” rozwój ekspercki.

Trzecią ścieżką jest Specjalista i choć nie ma on wydzielonych poziomów zaawansowania, to uznaje się, że jest to wskazanie kierunku rozwoju i specjalizacji dla doświadczonych już testerów. 

Choć od wielu lat w ISTQB® toczą się dyskusje odnośnie zmian struktury, to nie mają one na tyle dużego poparcia, aby wpłynąć na całkowite przebudowanie. 

Krytycy obecnego stanu wyciągają następujące argumenty:

  • struktura jest zbyt skomplikowana i za dużo w niej certyfikatów
  • konieczność zdobycia poziomu podstawowego blokuje część certyfikatów, jak np. Usability Testing, który nie potrzebuje wiedzy stricte testerskiej
  • pomieszane są role (np. Security Tester) wraz z czynnościami (np. Performance Testing)
  • i wiele pomniejszych.

Wydaje się, że ich głosy są słyszane na forum ISTQB® i analizowane. Możliwe, że ISTQB® nie będzie już bardziej się rozszerzać, bo na roadmapie nie widać kolejnych certyfikatów. Wysiłki skierowane są na doskonalenie tego, co już jest. Ostatnio wydany Poziom Podstawowy w wersji 4.0 jest solidnym fundamentem do dalszego reformowania portfolio certyfikacji.

To powinno Cię zainteresować