Testy integracyjne

Testy integracyjne
Testowanie integracyjne wykonywane jest w celu wykrycia błędów w interfejsach i interakcjach pomiędzy modułami.

Kiedy zbiór komponentów zostanie przetestowany, następnym krokiem jest upewnienie się, że interfejsy pomiędzy owymi komponentami są zdefiniowane poprawnie i współdziałają ze sobą.

Przykład: Testujemy komunikację pomiędzy modułem przechowującym i udostępniającym zbiór parametrów a modułem używającym tych parametrów przy inicjacji, np. do wypełnienia pól formularza domyślnymi wartościami.

Współczesne aplikacje składają się przeważnie z wielu współpracujących systemów, należy więc sprawdzić, czy komunikacja pomiędzy nimi nie jest zakłócona.

Podejście do testów integracyjnych

Top – Down (od góry do dołu):

 • moduły znajdujące się na najwyższym poziomie są testowane jako pierwsze,
 • moduły znajdujące się w hierarchii poniżej zastępowane/symulowane są przez zaślepki (stubs),
 • testowane moduły używane są do testowania niżej położonych komponentów,
 • proces testowy jest kontynuowany do momentu przetestowania komponentów znajdujących się na najniższym poziomie.

Bottom – Up (od dołu do góry):

 • najniżej położone komponenty testowane są jako pierwsze,
 • drivers (ang.) symulują komponenty położone wyżej w hierarchii,
 • testowane moduły używane są do testowania wyżej położonych komponentów,
 • proces testowy jest kontynuowany do momentu przetestowania komponentów znajdujących się na najwyższym poziomie.

Big Bang (tłumaczenie jest adekwatne do tego co dzieje się z systemem):

 • błędy występujące w interfejsach komponentów wykrywane są w bardzo późnej fazie procesu testowego,
 • trudno jest określić miejsce, w którym występuje defekt. Czy przyczyna błędu leży w komponencie czy w interfejsie?
 • istnieje wysokie prawdopodobieństwo niewykrycia krytycznych błędów, które mogą ujawnić się dopiero w wersji produkcyjnej systemu,
 • trudno upewnić się czy wszystkie przypadki z poziomu testów integracyjnych są pokryte testami.

Definicja ISTQB

Testowanie integracyjne: Testowanie wykonywane w celu wykrycia defektów w interfejsach i interakcjach pomiędzy modułami lub systemami.

Testowanie integracji modułów: Testy wykonywane w celu wykrycia usterek w interfejsach i interakcjach pomiędzy integrowanymi modułami.

Testowanie integracji systemów: Testowanie integracji systemów i pakietów; testowanie interfejsów z organizacjami zewnętrznymi, (np. Elektroniczna Wymiana Danych przez Internet).

Powyższy artykuł jest przedrukiem z wygasłego bloga testerskiego testowanie.net.

Źródła:
https://web.archive.org/web/20170801215805/http:/www.testowanie.net/poziomy-testow/testy-integracyjne/

To powinno Cię zainteresować