Umiejętności techniczne to nie wszystko

Umiejętności techniczne to nie wszystko
W dynamicznym świecie testowania samo bycie ekspertem w technicznych dziedzinach zawodu może już nie wystarczyć, aby odnieść sukces. Wiele osób zapomina, że kluczową rolę w podnoszeniu kompetencji testerów pełnią także umiejętności miękkie.

Chociaż programowanie, projektowanie systemów i narzędzia automatyzujące są nieodzownym elementem pracy testera, to istnieje też obszar tzw. umiejętności miękkich, który przyczynia się do odblokowania jego pełnego potencjału. Może i nie odkryjemy Ameryki tworząc poniższą listę, ale zagłębimy się w często pomijane umiejętności człowieka, na które warto zwrócić uwagę, skupiając się na rozwoju swojej kariery zawodowej.

Przyjęcie mentalności początkującego

Umiejętność, która szczególnie wyróżnia wybitnych testerów, to zdolność do podchodzenia do swojej pracy z postawą początkującego. Rozwijanie otwartości i ciekawości chroni przed popadnięciem w rutynę i pozwala eksplorować oprogramowanie z całkiem nowej perspektywy. Taka postawa daje możliwość odkrywania niewidocznych na pierwszy rzut oka przypadków i potencjalnych problemów, z którymi mogą spotkać się klienci. Pielęgnowanie mentalności początkującego to zadanie, które wymaga od testera wysiłku, ale by sobie to ułatwić, warto sięgnąć do dostępnych wartościowych materiałów na temat testów eksploracyjnych, które mogą okazać się nieocenionym źródłem wskazówek.

Umiejętność negocjacji

Wbrew powszechnej opinii, rola testera często wykracza poza samo testowanie oprogramowania. Jedną ze składowych udanej współpracy z poszczególnymi członkami zespołu jest zrozumienie ich motywacji i priorytetów. Tester musi opanować sztukę negocjacji, aby w ten sposób przekonać innych członków zespołu do tego, dlaczego testowanie zasługuje na priorytetowe traktowanie. Skuteczna negocjacja pomoże zjednać sobie sojuszników w zakresie naprawy istotnych błędów, co przekłada się na większe zadowolenie klientów. Opanowanie mistrzostwa w tej dziedzinie to trudne zadanie, ale opłaca się poświęcić czas i wysiłek na rozwinięcie tej umiejętności.

Troska o relacje i budowanie zaufania

Bez zaufania trudno o udaną pracę zespołową. Dlatego testerzy muszą nauczyć się je pielęgnować ze współpracownikami reprezentującymi różne obszary. Zaufanie zyskuje się przez wykazywanie się kompetencją, rzetelnością oraz skuteczną komunikacją. Testerzy muszą dotrzymywać danych obietnic, komunikować się w sposób przejrzysty i starać się okazywać empatię. Działając jako sprzymierzeńcy, a nie skłonni jedynie do krytyki wrogowie, będą mogli pomóc stworzyć środowisko współpracy, które w ostateczności przełoży się na poprawę jakości oprogramowania i zadowolenie klientów.

A skoro o empatii mowa

Rozwijanie empatii to prawdopodobnie najważniejsza umiejętność ludzka, której testerzy powinni koniecznie się nauczyć. Empatia pozwala zrozumieć perspektywę i motywacje innych, tworząc tym samym wspólne podstawy do produktywnej dyskusji. Zamiast od razu krytykować programistów za odkryte błędy i przeoczenia, empatia skłania testerów do uwzględnienia różnych czynników, które wpłynęły na proces podejmowania decyzji. Przyjmując holistyczne podejście i adresując problemy u ich źródła, testerzy budują silniejsze więzi z kolegami z zespołu i dążą do rozwiązań korzystnych dla wszystkich.

Doskonalenie komunikacji

Komunikacja = efektywna współpraca. Testerzy muszą szlifować swoje umiejętności komunikacyjne, aby jasno i, co ważne, z szacunkiem przekazywać swoje myśli i pomysły oraz przedstawiać swoje argumenty. Korzystanie z okazji do publicznych wystąpień, udział w spotkaniach zespołowych i przyjmowanie feedbacku są doskonałymi sposobami na poprawę umiejętności komunikacji werbalnej. Dodatkowo, ze względu na duże znaczenie pisemnej komunikacji we współczesnych firmach, rozwijanie umiejętności tworzenia zwięzłych wiadomości i informacji zwrotnych znacznie zwiększy możliwość przekazywania ich w sposób skuteczny.

Podsumowanie

W ciągle zmieniającym się krajobrazie testowania oprogramowania, do osiągnięcia doskonałości nie wystarcza już sama biegła znajomość zagadnień technicznych, którą przez lata można przecież wyćwiczyć. Testerzy muszą też rozpoznać i inwestować w rozwój posiadanych przez nich umiejętności miękkich, a później zacząć stosować je jako wzbogacenie swojej wiedzy technicznej. Poprzez przyjęcie mentalności początkującego, opanowanie negocjacji, budowanie relacji opartych na zaufaniu, rozwój empatii i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, tester może wyjść poza sztywno ustalone granice tradycyjnego testowania i stać się niezastąpionymi współpracownikiem w procesie rozwoju oprogramowania. 

Źródła:
https://automationhacks.io/2023-02-25-human-skills-to-win-in-software-testing

To powinno Cię zainteresować