Jakość kodu. Raport 2016.

Jakość kodu. Raport 2016.
Publikacje SmartBear w ostatnim czasie uchodzą za kluczowe w kwestii zrozumienia rynku audytu, jakości i testowania. Firma, tworząc swoje oprogramowanie, prowadzi badania, których wyniki udostępnia. Właśnie ukazał się raport dotyczący jakości kodu i trendów w jego rozwoju.
 

W badaniu udział wzięło 600 ekspertów z obszaru audytowania, testowania i kodowania. Czego się dowiedzieliśmy z analizy?

  1. Najważniejszą techniką dbania o jakość kodu jest przegląd kodu. 90% respondentów dostrzega jej wartość.
  2. 2 na 3 ankietowanych robi przeglądu kodu, ale znaczna większość robi to ad hoc.
  3. Największymi problemami przy przeglądach kodu są: obciążenie innymi zadaniami, ramy czasowe, brak siły roboczej.
  4. Ponad 50% ankietowanych używa przynajmniej jednego narzędzia do analizy kodu.
  5. Najpopularniejsze narzędzia do zarządzania konfiguracją (wersjonowania) to Git i Subversion.

 

Pobierz cały raport: https://smartbear.com/resources/ebooks/state-of-code-quality-2016/

 

Dowiedz się więcej o naszej usłudze audytu jakości kodu >>

 

To powinno Cię zainteresować