Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w testowaniu

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w testowaniu
KPI to wskaźniki mówiące o naszych projektowych działaniach i ich jakości. Są one kluczowe w opomiarowaniu procesów realizowanych w firmie. W wielu przypadkach pozwalają nam wykazać, czy działamy w kierunku osiągnięcia celów.

 

Kluczowych wskaźników efektywności (KPI) możemy wskazać wiele. Oto najciekawsze, które mogą wskazywać na jakość samego procesu testowania.

 1. Dostępność - czas dostępności usługi rozumiany jako [MTBF/(MTBF+MTTR)] x 100; gdzie MTBF (mean time between failure) to średni czas pomiędzy awariami, a MTTR (mean time to repair) to średni czas do naprawy.
 2. Procent niedostępności związany z planowanymi zmianami w odniesieniu do czasu działania.
 3. Procent problemów klientów rozwiązanych przy pierwszym telefonie - rozumiany również jako procent znanych obejść dla znanych problemów.
 4. MTTR (mean time to repair) średni czas do naprawy incydentu.
 5. Procent odchyłek budżetowych do całego budżetu (może być liczone dla budżetu testowania).
 6. Procent niedostępności związany z incydentami (nieplanowana niedostępność).
 7. Procent incydentów, które wracają po raz kolejny do wszystkich incydentów.
 8. Procent ponownie otwartych incydentów uznanych za zamknięte do wszystkich incydentów.
 9. Procent defektów rozwiązanych w akceptowalnym/ustalonym czasie do wszystkich defektów.
 10. Relacja zamkniętych defektów do defektów otwartych.
 11. Średni czas na rozwiązanie problemu/incydentu.
 12. Średni czas od zaraportowania defektów do podjęcia próby rozwiązania.
 13. MTTD (Mean Time To Detect) - średni czas do znalezienia incydentu/problemu/defektu.
 14. Średni czas na rozwiązanie problemu/incydentu.
 15. Procent incydentów z zidentyfikowaną przyczyną źródłową (błędu).
 16. Procent duplikatów w zgłoszeniach.
 17. Procent wymagań, które nie zostały dostarczone na czas.
 18. Ilość defektów na ilość linii kodu (LOC).
 19. Procent defektów zaraportowanych do tych naprawionych przed wypuszczeniem oprogramowania.
 20. DPMO (Defects per million opportunities) - ilość defektów na milion okazji do pojawienia się defektów.
 21. Koszt jakości liczony jako procent do rocznych dochodów.
 22. Relacja testerów do programistów.
 23. Procent kodu źródłowego pokrytego przez testy (np. jednostkowe).
 24. Ilość defektów znalezionych po wdrożeniu do wszystkich defektów.
 25. Ilość defektów krytycznych do wszystkich defektów.
 26. Ilość defektów na wydanie.
 27. Procent godzin poświęconych na naprawę defektów do całego czasu poświęconego na wytworzenie kodu.
 28. ...

 

Więcej KPI znajdziecie tutaj (wymaga logowania): http://kpilibrary.com

 

10129

Powiązane szkolenia

05-06
czerwca
2023
Jarosław Hryszko
online
Praktyka testowania
1 750PLN
Testowanie aplikacji internetowych
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
06-07
marca
2023
Arnika Hryszko
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie użyteczności
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-21
kwietnia
2023
Rafał Stańczak
online
Dobre praktyki testowania
1 700PLN
Testowanie w metodykach Agile
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
23-24
marca
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie aplikacji mobilnych - Android
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
12-13
czerwca
2023
Krzysztof Skarbiński
online
Automatyzacja testowania
1 800PLN
Testowanie REST API dla początkujących w języku python
10
Wolnych miejsc
Rezerwuj
27-28
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Języki programowania dla testerów
1 800PLN
JavaScript dla testerów oprogramowania
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
24-26
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
3 000PLN
Tester gier
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
13
marca
2023
-09
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Automatyzacja testowania
5 500PLN
Praktyka automatyzacji testowania
5
Wolnych miejsc
Rezerwuj

To powinno Cię zainteresować