Kontrolowanie publicznych wydatków na IT

Kontrolowanie publicznych wydatków na IT
Wszyscy mamy dość marnowania publicznych pieniędzy na nieudane projekty informatyczne. W tym pierwszym po wyborach tygodniu warto pokazać nowej władzy dziurę, przez którą wyciekają nasze pieniądze. Czas ograniczyć marnotrawstwo!
 

Nasz pomysł roboczo nazwaliśmy „Komisja Badania Jakości Systemów Informatycznych”

Z powodu olbrzymiej popularności, jaką cieszyły się nasze publikacje o nieudanych wdrożeniach systemów informatycznych (dużo pozytywnych komentarzy i duży odzew społeczności), chcemy kontynuować temat. Nasz pomysł polega na wsparciu budowy bytu, który zajmie się obserwacją i badaniem wdrożeń systemów zamawianych przez administrację państwową.

 

Przykładowy wpis o wdrożeniu bez testów systemu będącego wynikiem projektu P1: http://testerzy.pl/wiesci-ze-swiata-testerow/eelektroniczne-konto-pacjenta-wdrozenie-bez-testow

 

Celem tego domyślnego bytu byłoby monitorowanie, analiza i raportowanie wytwarzania i wdrożenia dużych systemów informatycznych, głównie tworzonych na potrzeby instytucji państwowych. Jego główne zadania to:

- zbieranie i przetwarzanie danych o prowadzonych i ukończonych projektach informatycznych z informacjami o kosztach, wykonawcach, zamawiających, procedurach, opóźnieniach, powodzeniach wdrożenia, itd.

- przygotowywanie raportów odnośnie wdrażanych projektów i ich jakości

- prowadzenie rankingów firm realizujących projekty

- zgłaszanie zastrzeżeń do jakości produktów do organów kontrolnych

- doradztwo przy generowaniu zamówień publicznych i późniejszym procesie wytwórczym

- itd.

 

Dlaczego warto realizować taki projekt? Jest to:

- pomoc dla organów państwa w zamawianiu produktów

- kontrolowanie wydatkowania publicznych pieniędzy

- podnoszenie jakości wdrażanych produktów

- budowanie szacunku dla pracy testera oprogramowania i specjalistów ds. zapewnienia jakości

- krzewienie wiedzy o jakości oprogramowania.

 

Z naszej analizy i wstępnych badań wynika, że do realizacji projektu potrzebne są następujące narzędzia i działania:

- strona internetowa z systemem bazodanowym, zawierającym dane o wdrożeniach w administracji oraz zaplecze do wprowadzania danych takie jak:

  • dane o przetargach prowadzonych i zakończonych
  • dane o projektach prowadzonych i zakończonych

- ciągła analiza rynku

- publikacje informacji o rynku informatycznym

- itd.

 

Wiemy, że nasz portal nie udźwignie tak dużego projektu samodzielnie. Dlatego odpowiednimi organizacjami, które powinny taki temat podjąć i stać się jego twarzami jest Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych. Jako organizacje non-profit w najmniejszym stopniu byłyby podejrzewane o nieuczciwość w analizach.

Organizacje, które zaangażują się w realizację tego projektu, oprócz oczywistych korzyści dla Państwa, mogą również:

- realizować cele statutowe

- promować świadomość własnej organizacji

- podnieść wagę zapewnienia jakości oprogramowania i testowania.

 

Wzywamy PTI i SJSI do realizacji pomysłu! Chętnie Was wspomożemy jeśli tylko zdecydujecie się rozpocząć opisany projekt.

 

 

To powinno Cię zainteresować