Manifest automatyzacji testów

Manifest automatyzacji testów
Wszystkim chcącym automatyzować testowanie polecamy zdefiniowany w 2003 roku Manifest Automatyzacji Testów (Test Automation Manifesto). Co prawda publikacja dotyczy głównie automatyzacji testowania kodu, ale skoro prawdziwa automatyzacja to tworzenie kodu, to jest on ciągle aktualny.
 

Zgodnie z Manifestem testy automatyczne powinny być:

nierozwlekłe - tak proste jak to możliwe, ale nie prostsze

samosprawdzające - testy raportujące swoje własne wyniki; nie potrzebujące ludzkiej interpretacji

powtarzalne - testy uruchamiane wielokrotnie bez ludzkiej interwencji

odporne - testy uzyskujące te same rezultaty teraz i na zawsze; na testy nie wpływają zewnętrzne zmiany

wystarczające - testy weryfikujące wszystkie wymagania testowanego oprogramowania

niezbędne - wszystko w pojedynczym teście wspomaga weryfikację pożądanego zachowania

jasne - każda instrukcja jest łatwa do zrozumienia

wydajne - testy uruchamiane są w akceptowalnym czasie

właściwe - każdy nieudany test wskazuje na niepoprawnie działającą funkcjonalność

niezależne - każdy test może zostać uruchomiony oddzielnie lub w zestawie z dowolnym zbiorem testów i w dowolnej kolejności

utrzymywalne - test powinien być łatwy do zrozumienia, zmodyfikowania i rozszerzenia

śledzalne - do i zwrotnie od kodu, który testuje oraz do i od wymagań.

 

Samą listę można potraktować jako listę kontrolną do weryfikacji własnych testów automatycznych (spełnia / nie spełnia).

Dokument zawiera również inne zagadnienia dotyczące automatyzacji:

  • Ekonomia automatyzacji testów z wykresem pokazującym wysiłek i korzyści z automatyzacji

 

  • Zapachy kodu >>
  • Wzorce automatyzacji kodu (czytelność, odporność, ponowne użycie i inne).

 

Oryginał można znaleźć tutaj: xunitpatterns.com/~gerard/xpau2003-test-automation-manifesto-paper.pdf

 

 

To powinno Cię zainteresować