Narzędzia w pracy testera. Wyniki ankiety (aktualizacja).

Narzędzia w pracy testera. Wyniki ankiety (aktualizacja).
Zapraszamy do lektury wyników ankiety o narzędziach pracy testera oprogramowania w firmach działających w Polsce.
 

Celem badania było poznanie doświadczeń i opinii testerów na temat wykorzystywanych narzędzi testowych wspierających proces testowania w polskich firmach. 

Autorem ankiety oraz analizy wyników jest słuchacz studiów podyplomowych o specjalności „Testerzy oprogramowania” z Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, dla którego dane te są podstawą do pracy dyplomowej.

W imieniu autora ankiety dziękujemy wszystkim za poświęcony czas i pomoc. 

 

Poniżej prezentowane są wyniki ankiety warsztatu pracy testera w polskich firmach przeprowadzonego w kwietniu 2015 roku.

W ramach prowadzonego badania zebrano tylko 106 prawidłowo wypełnionych ankiet na 636 unikalnych odsłon kwestionariusza ankiety. Najliczniejszą grupę respondentów stanowili testerzy oprogramowania (72.64%), zatrudnieni w dużych międzynarodowych przedsiębiorstwach. W warsztacie pracy testerzy używają przede wszystkim narzędzi do zarządzania i raportowania (75.47%) oraz narzędzia JIRA (13.66%), które ocenili najwyżej pod kątem łatwości nauczenia się i obsługi (użyteczności).

  

Jakiego typu narzędzi używasz w firmie?

Zdecydowana większość respondentów używa narzędzi do zarządzania testami i raportowania (75.47%), narzędzi do automatyzacji (63.21%) oraz narzędzi do zarządzania incydentami (51.89%). Narzędzi do analizy dynamicznej używa 1 osoba.

Jakiego narzędzia używasz?

Najczęściej wykorzystywane narzędzia przez respondentów: JIRA (13.66%), autorskie/firmowe (10.35%), HP ALM Quality Center (6.42%), JMeter (5.59%), Selenium (5.18%), SoapUI (3.73%), TFS (3.52%), Jenkins (3.31%), TestLink (2.48%) oraz Excel (1.86%).

 

Jak oceniasz narzędzie?

Respondenci najwyżej ocenili narzędzie Jenkins z grupy narzędzi do wykonania testów oraz narzędzie JIRA z grupy narzędzi do zarządzania incydentami. Oceniane były cechy narzędzi (C1-C5). 

W nawiasach podano oceny średnie ważone narzędzi.

 • (C1) przydatność - Jenkins (5.0)
 • (C2) użyteczność - JIRA (4.27)
 • (C3) wsparcie w przypadku pytań/problemów - Jenkins  (4.33)
 • (C4) możliwość integracji z innymi narzędziami - Jenkins (4.50)
 • (C5) stosunek jakość/cena - Jenkins (5.0)

 

 

 

Jakie stanowisko zajmujesz obecnie w firmie?

Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią testerzy oprogramowania (72.64%). Inne zajmowane stanowiska przez respondentów: automatyk testów, koordynator testów/scrum master, test architect.

 

 

W jakiej branży jest produkt, który testujesz?

Dominującą branżą testowanych produktów jest IT (33.96%). Testowane produkty z innych branż: geodezja, nieruchomości, farmacja, interaktywna, motoryzacyjna, HR, eventowa, budżetowa, lotnicza/operacje, turystyczna.

 

 

Jakiego rodzaju oprogramowanie testujesz?

Zdecydowana większość respondentów testuje strony www (64.15%). Inne testowane oprogramowanie: API, systemy wbudowane, aplikacje webowe, aplikacje płatnicze, aplikacje serwerowe, specjalistyczne urządzenia, systemy backendowe,  web services,  specjalistyczne oprogramowanie, SCADA, kolekcjonowanie danych, PPOŻ, zarządzanie urządzeniami medycznymi.

 

 

Jak duży jest twój zespół - podaj liczbę osób?

Prawie 37% respondentów pracuje w zespołach 5-10 osobowych. Wśród wszystkich respondentów tylko 1 osoba pracuje w pojedynkę.

 

Jaki jest zasięg działania firmy?

Najwięcej respondentów pracuje w międzynarodowych koncernach (53.77%). W firmach o zasięgu ogólnopolskim pracuje 33%. Tylko 1 osoba pracuje w firmie o zasięgu wojewódzkim.

 

Jaka jest wielkość firmy?

Zdecydowana większość respondentów pracuje w dużych przedsiębiorstwach (73.58%). Tylko 2 osoby pracują w mikroprzedsiębiorstwie.

 

 

 

Ile masz lat doświadczenia?

Najwięcej respondentów (33.02%) ma 4-7-letnie doświadczenie. Co 4 osoba ma ponad 8 lat doświadczenia zawodowego.

 

 

W jakiej technologii pracujesz?

Ponad połowa respondentów pracuje w technologii JAVA (57,55%). W innych technologiach pracuje blisko 25% respondentów: SQL, C#, C, C++, Objectve C, FLASH, Ruby, Python, Delphi, Macrobase, MySQL, JS, Perl, Linux, HTML, VBS, PowerShell, Groovy, Android, VB Script.

 

 

Na podstawie udzielonych odpowiedzi od respondentów wynika że:

 • najliczniejszą grupę stanowili testerzy oprogramowania (72.64%);
 • warsztat pracy testera oprogramowania to ponad 130 różnych narzędzi;
 • najbardziej popularne narzędzie w warsztacie pracy testera to: JIRA (13,66%), narzędzia autorskie/wewnętrzne/własne/firmowe (10,35%), HP ALM Quality Center (6.42%), JMeter (5.59%), Selenium (5.18%), SoapUI (3,73%); 
 • najbardziej popularne są narzędzia do zarządzania testami i raportowania (75.47%);
 • narzędzi do zarządzania testami i raportowania używa 80 respondentów, w tym 70% to sami testerzy oprogramowania;
 • zdecydowana większość respondentów pracuje w dużych przedsiębiorstwach (73.58%);
 • ponad połowa respondentów pracuje w przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym (53.77%);
 • 63% respondentów używa narzędzi do automatyzacji i większość stanowią testerzy;
 • najwięcej respondentów (33.02%) ma staż pracy pomiędzy 4-7 lat i pracuje w zespołach 5-10 osobowych (36,79%);
 • większość respondentów pracuje w technologii JAVA (57,55%) oraz testuje strony www (64,15%), ale tylko dwóch testerów używa narzędzi do testów użyteczności;
 • najwięcej testowanych produktów pochodzi z branży IT (33,96%);
 • tylko jeden tester z całej grupy badawczej używa własnych narzędzi do analizy dynamicznej;
 • wśród respondentów jest 1 osoba pracująca w pojedynkę;
 • tylko 1 osoba pracuje w firmie o zasięgu lokalnym, wojewódzkim.
 
 
 

To powinno Cię zainteresować