Od defektu do testowania

Od defektu do testowania
Ciekawa historia o tym jak samorząd nauczył się, że defekty można wyeliminować poprzez testowanie i jakie są koszty defektu.

System wspierający głosowanie na ubiegłoroczny Budżet Obywatelski w Gdańsku miał poważny defekt, który doprowadził do anulowania głosowania. W tym roku przeprowadzony zostanie ogólnodostępny test nowego elektronicznego systemu do głosowania na projekty. "Testowanie nowego oprogramowania to pokłosie ubiegłorocznego doświadczenia, gdy błąd informatyczny popełniony przy konstruowaniu systemu przez firmę zewnętrzną, spowodował nieprawidłowe wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2018" - czytamy na stronie gdansk.pl.

Wychodzi więc na to, że dopiero problemy z jakością skłaniają samorząd do podjęcia akcji zapobiegawczej. Należy docenić, że chcą testować i cieszy, że uczą się na błędach. Ciekawe, czy odpowiedzialność za testy zrzucona zostanie tylko na mieszkańców czy może jest to końcowy element całego procesu weryfikacji jakości.

Test będzie dostępny dla 500 użytkowników (tylu losowych testerów zaplanowano). Poprzez próbne testowanie pracownicy gdańskiego magistratu, którzy przygotowują kolejne edycje BO, chcą sprawdzić poprawność zliczania i wysyłania potwierdzenia rozkładu oddanych głosów. Po zakończeniu głosowania każdemu uczestnikowi zostanie wyświetlone podsumowanie, na jakie projekty głosował i w jakiej konfiguracji jego punkty zostały przydzielone.

Ponieważ wersję testową przygotowała firma Asseco, która opracowała system do głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2019, można liczyć, że testowanie zostało przeprowadzone przynajmniej na poziomie systemowym. Dołożony do tego będzie test akceptacyjny użytkownika.

- Test przebiegać będzie podobnie jak prawdziwe głosowanie – wyjaśnia Angela Dubielska z Referatu Komunikacji Społecznej w gdańskim magistracie. - Prowadzony będzie jednak na fikcyjnych projektach dzielnicowych i ogólnomiejskich, które zamieszczone zostaną w systemie. Będzie można przyznać pięć punktów na projekty dzielnicowe oraz jeden na wybrany projekt ogólnomiejski – bowiem obowiązywać będą dokładnie te same zasady, co w trakcie właściwego głosowania.

 

Interesująca jest też analiza problemu z zeszłego roku i precyzyjne wyliczenie jego kosztu.

"W 2017 roku za przygotowanie systemu elektronicznego umożliwiającego zgłaszanie projektów do BO, a także przeprowadzenie elektronicznego głosowania na te projekty, odpowiedzialna była firma Implyweb z Olsztyna. Kilka tygodni po zakończonym już głosowaniu okazało się, że popełniła ona poważny w skutkach błąd programistyczny. Jako pierwsi wykryli to miejscy aktywiści z grupy Rowerowa Metropolia, którzy byli także wnioskodawcami kilku zeszłorocznych projektów. Mechanizm, który miał zabezpieczać przed ewentualnym dublowaniem głosów, część z nich kasował. Działo się tak w sytuacji, kiedy osoba głosująca przyznawała tę samą liczbę punktów dla dwóch lub więcej projektów. W takiej sytuacji system przypisywał punkty tylko dla jednego z wybranych projektów. W momencie, kiedy mieszkaniec przyznał np. 1 punkt na projekt ogólnomiejski i następnie projektom dzielnicowym przyznał odpowiednio 1 punkt i 4 punkty to system "wycinał" wtedy automatycznie jeden punkt albo oddany na projekt dzielnicowy albo na ogólnomiejski.

Efektem tego były nieprawidłowe wyniki ubiegłorocznego głosowania, a także przeprowadzenie tzw. „dogłosowania” wśród mieszkańców, którym system źle policzył wspomniane wyżej punkty. Firma Implyweb, na mocy pozasądowej ugody z Gminą Miasta Gdańsk, wpłaciła na konto Urzędu Miejskiego kwotę 71 009,35 zł. Była to równowartość kosztu wszystkich działań naprawczych, podjętych w celu przeprowadzenia dodatkowego głosowania, w tym m.in. nowego systemu elektronicznego, przeprowadzenia dodatkowej kampanii promocyjnej i wiadomości SMS wysyłanych do mieszkańców."

 

Podsumowanie

Wszystko się zgadza. Po problemie z systemem podjęto szereg akcji:

  • obciążono wytwórcę kosztami defektu,
  • zmieniono dostawcę,
  • zdecydowano, że przeprowadzone zostaną testy akceptacyjne.

Gdyby jeszcze testerzy biorący udział w testach otrzymali czytelną instrukcję jak raportować defekty oraz obietnicę nagrody za przeprowadzone testy, byłoby doskonale.

 

Sprawdzanie nowego oprogramowania zaplanowano od 31 sierpnia (od godz. 00:01) do 2 września br., do godz. 23:59. Aby wykonać test, trzeba będzie wejść na stronę gdansk.pl i kliknąć w specjalnie oznaczony baner z testem systemu (na razie nie jest on widoczny na stronie). Można też będzie wejść bezpośrednio na stronę test.zetwibo.pl.

 
 
 

To powinno Cię zainteresować