Prawdy PRL-u ciągle żywe w IT

Prawdy PRL-u ciągle żywe w IT
Ludzie, którzy pamiętają czasy PRL-u czasami próbują odnieść do nich rzeczy kompletnie oderwane od współczesnej rzeczywistości. Czego PRL uczy nas o projektach informatycznych i współpracy programista-tester?

1.

Jest taki żart. Bardzo stary żart.

Dlaczego milicjanci chodzą dwójkami?
Jeden umie pisać, drugi umie czytać.
[Śmiech].
 

A gdyby odnieść to do współczesnych projektów informatycznych...

Dlaczego zespoły projektowe IT muszą składać się z minimum dwóch osób?
Jedna umie pisać (kod), druga umie czytać (to co zostało napisane).
 

Programista musi pracować z testerem. Pierwszy tworzy, a drugi czyta to, co zostało stworzone. Programista nie jest w stanie dobrze przeczytać (sprawdzić) tego, co napisał. Tester nie umie dobrze napisać (kodu), ale może przeczytać (sprawdzić) to, co zostało napisane.

 

2.

Każdy programista prędzej czy później uświadomi sobie, że nie może sam sprawdzać swojej pracy. Dlaczego? Ponieważ nie ma do niej dystansu. Dlaczego? Ponieważ nie można być jednocześnie twórcą i tworzywem. Doskonale przypomina o tym "Rejs".

 

 

3.

Przeglądając niektóre plakaty PRL-u można dojść do wniosku, że równie dobrze mogłyby zostać zaprojektowane jako 

 

...motywator dla zespołów agile'owych

 

... motywacja po zwolnieniach

 

... przypomnienie procedury bezpieczeństwa

 

To powinno Cię zainteresować