Profil operacyjny w testowaniu oprogramowania. Część 2. Środowisko.

Profil operacyjny w testowaniu oprogramowania. Część 2. Środowisko.
Zbieranie danych z różnych źródeł pomaga nam budować profil operacyjny naszych użytkowników. Pomaga nam również budować optymalne środowisko testowe.

W naszych dywagacjach na temat profilu operacyjnego bazować będziemy na wynikach z Google Analytics, jako narzędzia używanego w testerzy.pl do analizy ruchu na stronie.

Dzięki monitorowaniu widzimy najpopularniejsze środowisko pracy naszych użytkowników, co przekłada się na kolejność testów jakie prowadzimy dla poszczególnych środowisk po zmianach. 
Jak widać poniżej, najpopularniejsze przeglądarki naszych użytkowników to Firefox oraz Chrome, dla których otrzymujemy pokrycie blisko 90% wszystkich środowisk.

alt

Kolejną ważną informacją jest wersja przeglądarki. Oczywiście możemy bazować na najnowszej, ale jak pokazuje poniższy przykład, niekoniecznie będzie to optymalne rozwiązanie. Więcej osób uzywa wersji 18 niż 19 FF.

alt

Warto bazować na samodzielnie zebranych danych, ponieważ mogą różnić się od trendów obecnych  na rynku, np. zgodnie z danymi ze strony ranking.pl najpopularniejszą wersją przeglądarki jest FF w wersji 19.

Zaskoczeniem nie będą też systemy operacyjne. Co prawda ich wpływ na działanie aplikacji internetowej jest zazwyczaj silnie ograniczony, ale pełne odwzorowanie środowiska działania aplikacji jest zawsze wskazane.

alt

Warto również zastanowić się nad rozdzielczością ekranu. Jaka jest najpopularniejsza?

alt

Całościowo zaprojektowane (najpopularniejsze) środowisko, w oparciu o dane statystyczne zebrane dla strony testerzy.pl (marzec 2013), to:
- system operacyjny Windows 7
- przeglądarka Firefox 18
- rozdzielczość ekranu 1366x768

i dodatkowo:
- Flash 11.6 r602
- Obsługa Java: Tak.

Podsumowując, profil operacyjny pozwala zdefiniować środowisko uruchamiania Waszej aplikacji, oraz pomaga odwzorować je we własnym laboratorium testowym. Przy mnogości środowisk naszych klientów (szczególnie dla aplikacji webowych) możemy w oparciu o ryzyko zdefiniować kolejność wykonania testów na poszczególnych przeglądarkach czy systemach. Wiadomo, że błąd pojawiający się w Safari będzie miał niższy priorytet niż błąd Chrome.

To powinno Cię zainteresować