Profil operacyjny w testowaniu oprogramowania. Część 5. Konstruowanie profilu.

Profil operacyjny w testowaniu oprogramowania. Część 5. Konstruowanie profilu.
Na zamknięcie naszego cyklu profili operacyjnych, proces konstruowania profilu operacyjnego.

Poniższy diagram stanowi wizualizację generowania profilu operacyjnego. 

Czynności, które wykonujemy w celu zbudowania profilu operacyjnego i określenia testów:

 1. Definiowanie profilu klienta jest wyróżnieniem klienta lub grupy klientów systemu. Zakładamy, że zdefiniowane grupy mają podobne zestawy funkcji do uruchomienia.
 2. Definiowanie profilu użytkowników pomaga nam wyróżnić pojedynczego użytkownika, który może być różny od klienta.
 3. Definiowanie profilu trybów systemu, czyli tego, jak system działa w zależności od swojego stanu, np. system może być w trybie online i offline.
 4. Definiowanie profilu funkcji jest określeniem funkcjonalności systemu:
  1. liczba funkcji
  2. zmienne środowiskowe
  3. lista funkcji
  4. funkcje domniemane (powiązane zazwyczaj z kombinacją zdarzeń) i sprecyzowane (powiązane zazwyczaj z pojedynczym zdarzeniem)
  5. prawdopodobieństwo użycia funkcji
 5. Generowanie profilu operacyjnego
  1. podziel uruchomienia systemu na zadania powiązane z wymuszeniem (zmienną) przekazywaną z zewnątrz
  2. wyróżnij wymuszenia (zmienne) i określ prawdopodobieństwo ich pojawienia się
 6. Dokonaj wyboru przypadków testowych w oparciu o profil.W ramach generowania profilu operacyjnego możemy wyróżnić następujące czynności:

 • przygotowanie wstępnej listy funkcjonalności,
 • określenie zmiennych środowiskowych,
 • przygotowanie ostatecznej listy funkcjonalności,
 • przypisanie częstotliwości użycia funkcji.

 

5789

Powiązane szkolenia

05-06
czerwca
2023
Jarosław Hryszko
online
Praktyka testowania
1 750PLN
Testowanie aplikacji internetowych
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
06-07
marca
2023
Arnika Hryszko
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie użyteczności
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-21
kwietnia
2023
Rafał Stańczak
online
Dobre praktyki testowania
1 700PLN
Testowanie w metodykach Agile
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
23-24
marca
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie aplikacji mobilnych - Android
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
12-13
czerwca
2023
Krzysztof Skarbiński
online
Automatyzacja testowania
1 800PLN
Testowanie REST API dla początkujących w języku python
10
Wolnych miejsc
Rezerwuj
27-28
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Języki programowania dla testerów
1 800PLN
JavaScript dla testerów oprogramowania
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
24-26
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
3 000PLN
Tester gier
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
13
marca
2023
-09
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Automatyzacja testowania
5 500PLN
Praktyka automatyzacji testowania
5
Wolnych miejsc
Rezerwuj

To powinno Cię zainteresować