Profil operacyjny w testowaniu oprogramowania. Część 5. Konstruowanie profilu.

Profil operacyjny w testowaniu oprogramowania. Część 5. Konstruowanie profilu.
Na zamknięcie naszego cyklu profili operacyjnych, proces konstruowania profilu operacyjnego.

Poniższy diagram stanowi wizualizację generowania profilu operacyjnego. 

Czynności, które wykonujemy w celu zbudowania profilu operacyjnego i określenia testów:

 1. Definiowanie profilu klienta jest wyróżnieniem klienta lub grupy klientów systemu. Zakładamy, że zdefiniowane grupy mają podobne zestawy funkcji do uruchomienia.
 2. Definiowanie profilu użytkowników pomaga nam wyróżnić pojedynczego użytkownika, który może być różny od klienta.
 3. Definiowanie profilu trybów systemu, czyli tego, jak system działa w zależności od swojego stanu, np. system może być w trybie online i offline.
 4. Definiowanie profilu funkcji jest określeniem funkcjonalności systemu:
  1. liczba funkcji
  2. zmienne środowiskowe
  3. lista funkcji
  4. funkcje domniemane (powiązane zazwyczaj z kombinacją zdarzeń) i sprecyzowane (powiązane zazwyczaj z pojedynczym zdarzeniem)
  5. prawdopodobieństwo użycia funkcji
 5. Generowanie profilu operacyjnego
  1. podziel uruchomienia systemu na zadania powiązane z wymuszeniem (zmienną) przekazywaną z zewnątrz
  2. wyróżnij wymuszenia (zmienne) i określ prawdopodobieństwo ich pojawienia się
 6. Dokonaj wyboru przypadków testowych w oparciu o profil.W ramach generowania profilu operacyjnego możemy wyróżnić następujące czynności:

 • przygotowanie wstępnej listy funkcjonalności,
 • określenie zmiennych środowiskowych,
 • przygotowanie ostatecznej listy funkcjonalności,
 • przypisanie częstotliwości użycia funkcji.

 

To powinno Cię zainteresować