Przeglądy w oparciu o standard

Przeglądy w oparciu o standard
W 2017 roku pojawił się wartościowy następca IEEE 1028 - standardu dotyczącego przeglądów. Nowy standard opublikowany został przez ISO i oznaczony jest numerem 20246.
 

Przeglądy są jedną z podstawowych czynności w ramach testowania statycznego, a nowy standard stanowi uzupełnienie istniejącego, dotyczącego testów (ISO/IEC 29119). Ponieważ standard 29119 szeroko opisuje proces testowania, to dołączenie do niego procesu przeglądu wydaje się być absolutną koniecznością. Warto dodać, że oba standardy są współtworzone przez znanego w społeczności Stuarta Reida. Co prawda standard 29119 już wcześniej opisywał testowanie statyczne jako jedną z metod kontroli jakości, ale dopiero publikacja 20246 szczegółowo pokazuje techniki oraz ich zastosowanie w zależności od kontekstu organizacji i zdefiniowanych celów. Całość powinien uzupełnić jeszcze jeden standard dotyczący analizy statycznej, czyli weryfikacji oprogramowania bez jego uruchamiania, ale z użyciem narzędzi. 

Jeżeli założymy, że każdy dokument w projekcie może być przejrzany, zrewidowany i skomentowany, to widoczna staje się wartość testowania, która wynika z wczesnego pozyskania wiedzy o działaniu oprogramowania oraz możliwości jego weryfikacji zanim oprogramowanie fizycznie powstanie.

Nowy standard dopasowuje IEEE 1028 do współczesnych projektów i ich specyfiki. Warto przypomnieć, że "stary" standard nie uwzględniał nieformalnych typów przeglądów, które są tak rozpowszechnione w zwinnym podejściu do tworzenia oprogramowania. Lukę skutecznie uzupełniło ISTQB w sylabusie poziomu podstawowego, ale jedynie dla testerskiej niszy. Standard 20246 śmiało sięga do technik mniej formalnych. 

Nie zmienił się za to proces. Został on inaczej opisany, ale jest to raczej zmiana słownictwa, niż modyfikacja procesu. Podejście do procesu jest wciąż kaskadowe z serią następujących po sobie czynności od planowania przez spotkanie przeglądowe na naprawianiu defektów i raportowania przeglądu kończąc. Zdefiniowane role są również podobne, choć nazwy mogą się różnić od tych już znanych.

Standard wprowadza również tzw. indywidualne przeglądy jak: 

  • ad hoc
  • przeglądy bazujące na liście kontrolnej
  • przeglądy bazujące na scenariuszu (suche przejścia przez dokument)
  • przeglądy bazujące na perspektywie (próba uwzględnienia perspektywy różnych interesariuszy).

 

Jak każdy standard, ISO dostępny jest dopiero po zakupie, ale powoli będą pojawiać się jego darmowe opracowania.

 

 

 

 
 

To powinno Cię zainteresować